Deutscher Gewerkschaftsbund

PM 19/17 - 19.07.2017
Mindestlohn

Zustimmung zu Mindestlohn im Osten deutlich höher – aber auch mehr Verstöße

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat heute eine repräsentative Umfrage zur Akzeptanz des Mindestlohnes vorgenommen.

In Ostdeutschland ist der Mindestlohn deutlich mehr akzeptiert als in Westdeutschland.
89 % der Ostdeutschen halten den Mindestlohn für richtig, im Westen sind es 84 %.

Deutlich höher als im Westen ist auch die Zahl derjenigen, die von Umgehungen des Mindestlohnes bzw. Personen kennen, die davon betroffen sind. 27 % der Ostdeutschen kennen Betroffene von Maßnahmen zur Umgehung des Mindestlohnes. Im Westen sind dies 19 %.

Die sächsische DGB-Vorsitzende Iris Kloppich sagte zu den Zahlen: „Schon immer gab es in Ostdeutschland eine ausgeprägte Zustimmung zum Mindestlohn. In Sachsen sind über 250.000 Menschen vom Mindestlohn betroffen. Leider gibt es offensichtlich viele, denen der volle Mindestlohn vorenthalten wird. Stärkere Kontrollen sind notwendig, damit die gesetzliche Lohnuntergrenze eingehalten wird.“

 


Nach oben

Kontakt Pressestelle

Markus Schlimbach

Markus Schlimbach

Vorsitzender/
Presse


Tel.: 0351-8633 108
Fax: 0351-8633 158

E-Mail: Markus.Schlimbach [ÄT] dgb.de

Themenverwandte Beiträge

Pressemeldung
Bilanz: Drei Jahre gesetzlicher Mindestlohn in Sachsen
Mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns Anfang 2015 haben sich sowohl die Löhne als auch die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung positiv entwickelt. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Bezirk Sachsen. Zur Pressemeldung
Datei
Informace pro přeshraniční pracovníky: Pracovní právo 2017
Nezřídka zjišťujeme nedostatečnou informovanost zaměstnanců o pracovních a sociálních standardech platných v místě výkonu práce. Dozvídáme se o případech horšího odměňování přeshraničních pracovníků, nedodržování pracovní doby nebo nepřípustných výpovědí daných zaměstnavatelem během dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci či během mateřské dovolené. Aby byli mobilní pracovníci seznámeni se svými právy, sestavili jsme pro ně nejdůležitější informace v brožuře pro česko-německo-polské pohraničí. weiterlesen …
Datei
Informacje dla pracowników przygranicznych: Prawo pracy 2017
Często stwierdzamy, że istnieją niedobory informacji na temat obowiązujących standardów pracy i standardów socjalnych w miejscu pracy. Informowano nas o przypadkach, w których pracownicy transgraniczni byli gorzej opłacani, nie przestrzegano czasu pracy czy wręczano niedopuszczalne wypowiedzenia w przypadku choroby czy macierzyństwa. Aby pracownicy mobilni znali swe prawa, zebraliśmy najważniejsze informacje w broszurze dla pogranicza Polski-Niemiec i Czech. weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten