Deutscher Gewerkschaftsbund

09.05.2017

Pracownicy przygraniczni w Niemczech: Wypadek przy pracy lub w drodze do/z pracy – co teraz?


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Datei
Přeshraniční pracovníci v Německu: Co dělat při pracovním úrazu nebo úrazu na cestě do zaměstnání a zpět?
K pracovním úrazům může dojít ve všech profesích, při obsluze strojů, na stavbě, při úklidu budov, ale i při pracovní činnosti pokojské. Dojde-li k pracovnímu úrazu, je důležité vědět, co je třeba podniknout. Proto jsme sestavili přehled ně­kterých zásadních informací. Tyto informace platí pro všechny zaměstnance, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu se zaměstnavate­lem v Německu. weiterlesen …
Datei
Info für Grenzgänger aus Polen und Tschechien: Arbeitsunfall oder Wegeunfall – was nun?
Arbeitsunfälle können in allen Berufen passieren. Bei der Arbeit an Maschinen, auf der Baustelle, bei der Gebäudereinigung oder als Zimmermädchen. Wenn ein Unfall eintritt, ist es wichtig zu wissen, was zu tun ist. Deshalb haben wir hier einige grundsätzliche Informationen zusammengestellt. Sie gelten für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einen Arbeitsvertrag mit einem Arbeitgeber in Deutschland haben. weiterlesen …
Artikel
Info für Grenzgänger aus Polen und Tschechien: Arbeitsunfall oder Wegeunfall – was nun?
Auch wenn die Arbeitssicherheit in den Betrieben in der Regel ernst genommen wird, gab es im Jahr 2015 in Sachsen fast 59.000 meldepflichtige Arbeits- und Wegeunfälle. Arbeitsunfälle können in allen Berufen passieren. Bei der Arbeit an Maschinen, auf der Baustelle, bei der Gebäudereinigung oder als Zimmermädchen. Wenn ein Unfall eintritt, ist es wichtig zu wissen, was zu tun ist. weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten