Deutscher Gewerkschaftsbund

01.01.2017

Členství se vyplácí!

Pro mobilní pracovníky je ochrana poskytovaná odborovými svazy v otázkách pracovního a sociálního práva obzvláště důležitá. Bez pomoci odborových svazů jim totiž hrozí nebezpečí, že vinou jazykových potíží, chybějících znalostí svých práv a povinností a informací o pracovních a sociálních standardech, které se musí dodržovat v místě výkonu práce, budou vystaveni libovůli zaměstnavatelů.

Proto mobilním pracovníkům doporučujeme tento postup:

 • Jste v zemi svého původu členkou/členem některého odborového svazu? Zeptejte se před nástupem na výkon pracovní činnosti v zahraničí, zdali mezi Vaším odborovým svazem a odborovým svazem příslušným v místě výkonu práce existuje dohoda o vzájemném uznávání členství, a které služby můžete využívat.
 • Nejste v zemi svého původu členkou/členem žádného odborového svazu? V tom případě vstupte do odborového svazu, který je pro Vaše odvětví příslušný v místě výkonu práce.

Abychom co nejvíce omezili jazykovou bariéru, připravili jsem pro Vás „Osm dobrých důvodů, proč se stát členem“, ale i žádost o členství v některém z odborových svazů sdružených v německé konfederaci DGB v českém i polském jazyce.

Členství se vyplácí!

Osm dobrých důvodů, proč se stát členem

 • 1. Právní ochrana

  Máte spor se zaměstnavatelem, obavy o své pracovní místo anebo pocit nespravedlivého zacházení? Pro členy odborů existuje bezplatná právní ochrana jako pomoc při právních sporech souvisejících s pracovním životem. Při sporech s nositeli úrazového pojištění zaměstnanců nebo sociálního pojištění Vám pomůže právní ochrana pro oblast sociálního práva, poskytovaná rovněž bezplatně.

 • 2. Výhody sjednané v kolektivních smlouvách

  Kolektivní smlouvy sjednané odborovými svazy sdruženými v DGB poskytují mnoho výhod. Pouze členové odborů mají právní nárok na všechna plnění sjednaná v kolektivních smlouvách.

 • 3. Podpora při kolektivních sporech

  Při sporech o uzavření kolektivní smlouvy někdy může jít do tuhého. Odbory podporují své členy v případě stávky, výluky nebo kárných opatření zaměstnavatele proti zaměstnancům po ukončení stávky.

 • 4. Zvyšování kvalifikace a další vzdělávání

  Zvyšování kvalifikace hraje stále důležitější roli. Odbory svým členům nabízejí semináře na podniková, ale i společensko-politická témata. Tyto možnosti dalšího vzdělávání mohou využívat i rodiče, protože na mnoha seminářích je zajištěna péče o děti.

 • 5. Pojištění mimopracovních úrazů

  Úrazové pojištění je u mnoha odborových svazů standardní službou zahrnutou v členském příspěvku. Přihodí-li se Vám ve volném čase úraz vyžadující si lůžkovou zdravotní péči, obdržíte tzv. denní dávku při pobytu v nemocnici. Při těžkých ranách osudu je vypláceno odškodné za invaliditu nebo smrt následkem úrazu.

 • 6. Poradenství a informace

  Která práva mi zaručuje kolektivní smlouva? Na co mám nárok v případě nezaměstnanosti? Jak to vypadá s podnikovým penzijním připojištěním? Ve svých bezplatných informačních brožurách a členských časopisech odborové svazy sdružené v DGB průběžně informují své členy o aktuálních tématech a nabízejí jim praktické rady pro podnikovou praxi. Má-li někdo konkrétní dotaz, poskytnou mu individuální a kompetentní poradenství kolegyně a kolegové z odborových svazů sdružených v DGB.

   

 • 7. Speciální služby a zvláštní výhody

  Některé odborové svazy sdružené v DGB nabízejí svým členům zvláštní výhody, např. při zájezdech, koupi nebo pojištění vozidla anebo při mobilních tarifech. Bližší informace Vám poskytnou jednotlivé odborové svazy.

 • 8. Politická činnost

  Společnost musí být solidární a držet pohromadě, je nutné zajistit spravedlivé rozdělení práce a příjmů, slabí potřebují ochranu – za tyto cíle bojuje konfederace odborových svazů DGB. Síla odborových svazů sdružených v DGB na politické aréně pramení z počtu jejich členů. Sedm milionů členů zajišťuje odborům značný vliv na politiku. A čím více nás je, tím větší jsou i naše možnosti.

   

 

Hier Online Mitglied werden: 

https://www.dgb.de/mitmachen/mitglied-werden/

 


Nach oben