Deutscher Gewerkschaftsbund

EURES-TriRegio

EURES-TriRegio

DGB Sachsen

EURES-TriRegio PL

 

EURES-TriRegio – Co to jest?

EURES-TriRegio jest partnerstwem transgranicznym służb zatrudnienia, związków zawodowych i federacji pracodawców.

Jego celem jest rozwój wspólnego rynku pracy z zachowaniem istniejących standardów pracy i standardów socjalnych danego kraju.

EURES-TriRegio zapewnia informacje, doradztwo i pośrednictwo dla poszukujących pracy, pracowników i pracodawców.

 

Informacja, doradztwo i pośrednictwo

EURES-TriRegio informuje i doradza poszukującym pracy, pracownikom, pracodawcom etc. na Trójstyku Polska-Niemcy-Czechy w zakresie:

  • warunków pracy i życia
  • poszukiwania pracy w sąsiednim regionie
  • pozyskiwania wykwalifikowanej siły roboczej
  • kwestii socjalnych, jak ubezpieczenie społeczne, emerytura, podatki, płace minimalne.

 

Doradcy EURES w terenie

U doradców EURES partnerstwa EURES-TriRegio, specjalnie wyszkolonych w sprawach transgranicznych, otrzymasz na miejscu w regionie informacje, poradę oraz oferty pracy. Przeprowadzają oni indywidualne doradztwo, imprezy informacyjne i giełdy pracy.

 

EURES-TriRegio w internecie

Na stronie internetowej www.eures-triregio.eu znajdziesz szybko aktualne informacje dla pracowników, poszukujących pracy i pracodawców.

Dowiedz się o możliwościach mobilności transgranicznej, kwestiach prawa pracy, ubezpieczenia społecznego, opodatkowania i wielu innych aspektach.

 

Punkt kontaktowy:

Sebastian Klähn, IGR ELAN e.V., Schützenplatz 14, 01067 Dresden, +49 (0) 351 8633116, sebastian.klaehn@dgb.de