Deutscher Gewerkschaftsbund

Kurz + konkret | krótko + konkretnie | stručně + konkrétně

In den Flugblättern und digitalen Informationen greifen wir aktuelle Themen von Grenzgängern und aus den Betrieben auf, um kurz und konkret die wichtigsten Informationen bereitzustellen. Auf dieser Seite finden Sie die aktuelle Beiträge und Flugblätter. W ulotkach oraz informacjach w formie cyfrowej poruszamy aktualne sprawy pracowników przygranicznych oraz tematy z zakładów, by w sposób krótki i konkretny udostępnić najistotniejsze informacje. Na tej stronie znajdziesz aktualne artykuły i ulotki.

V informačních letácích a digitálních informacích se věnujeme aktuálním tématům týkajícím se přeshraničních pracovníků a otázkám z podnikové praxe, abychom stručně a konkrétně poskytli nejdůležitější informace. Na této stránce najdete aktuální příspěvky a informační letáky.