Deutscher Gewerkschaftsbund

24.11.2021

3G w miejscu pracy w Niemczech: Co zatrudnieni powinni wiedzieć.

W Niemczech w dniu 24.11.2021 wprowadzono nowe zasady. Zatrudnionych obowiązuje zasada 3G w zakładach pracy. W niniejszej krótkiej informacji odpowiadamy tylko na najważniejsze pytania.

Co oznacza 3G?

Zatrudnieni i pracodawcy, którzy mogą mieć kontakt z innymi osobami, mogą wejść na teren zakładu pracy tylko wtedy, gdy mają przy sobie dowód zaświadczający status ozdrowiałych, zaszczepionych lub przetestowanych (zaświadczenie 3G). Inne osoby to zarówno współpracownicy, jak i osoby z zewnątrz, takie jak klienci czy zleceniodawcy.

Czym jest zakład pracy?

Termin zakład pracy obejmuje wszystkie obszary zakładu. Zarówno biura i hale produkcyjne, jak i tereny zewnętrzne na terenie zakładu. Należą do niego również place budowy i miejsca zakwaterowania. Nie obejmuje to miejsc pracy w homeoffice, w pojazdach lub środkach transportu.

Czym jest zaświadczenie?

Uznawane są trzy różne zaświadczenia: zaświadczenie o zaszczepieniu, zaświadczenie o ozdrowieniu oraz dokument testu. Zaświadczenia te muszą być wystawione w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim lub hiszpańskim. Mogą być dostępne w formie fizycznej lub cyfrowej.

Za zaświadczenie o zaszczepieniu uznaje się dowód, że zostało się w pełni zaszczepionym przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną w Unii Europejskiej, a od końcowego szczepienia minęło co najmniej 14 dni lub, w przypadku osoby wyleczonej, podano jedną dawkę szczepionki.

Za zaświadczenie o ozdrowieniu uznaje się dowód wcześniejszego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, jeżeli odnośny test przeprowadzono metodą PCR i od tego czasu minęło co najmniej 28 dni, ale nie więcej niż sześć miesięcy.

Za dokument testu uważa się zaświadczenie o braku występowania infekcji. Test nie może być starszy niż 24 godziny w przypadku szybkiego testu i 48 godzin w przypadku testu PCR. Dokument testu musi być ważny w momencie zakładowej kontroli wstępu.

Testy mogą być również przeprowadzane lub nadzorowane w ramach zakładowego badania przez pracodawcę lub personel posiadający niezbędne przeszkolenie, wiedzę i doświadczenie. Należy dokumentować wyniki. Samodzielne testy przeprowadzane w domu nie są uznawane.

Co należy do obowiązków pracowników?

Pracownicy muszą na własną odpowiedzialność zapewnić przedkładanie ważnych zaświadczeń 3G. Nie muszą zgłaszać swojego statusu zaszczepionych lub ozdrowiałych. W takim przypadku należy przeprowadzać codzienne testy tytułem zaświadczenia. Jeżeli jednak pracownicy nie są gotowi do przedstawienia któregokolwiek z trzech wymaganych zaświadczeń, mogą ponieść konsekwencje wynikające z prawa pracy.

Co należy do obowiązków pracodawcy?

Pracodawcy są zobowiązani do kontrolowania tych zaświadczeń. Przy sprawdzaniu dowodu szczepienia i dowodu ozdrowienia wystarczy jedna kontrola i dokumentacja. Wynik testu musi być kontrolowany i dokumentowany codziennie.

Skąd wziąć test?

Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia pracownikom dwóch testów tygodniowo. Są one jednak uznawane za dowód tylko wtedy, gdy są przeprowadzane lub nadzorowane przez pracowników, którzy mają do tego niezbędne przeszkolenie, wiedzę i doświadczenie.

Oprócz testów w zakładzie, możliwe jest korzystanie z darmowych testów obywatelskich. Przegląd możliwych testów znajdziesz np. tutaj: https://map.schnelltestportal.de/

Czy regulacja ta dotyczy również pracowników przygranicznych?

Tak. Regulacje te obowiązują wszystkich zatrudnionych pracujących w Niemczech. Obowiązują niezależnie od aktualnych przepisów wjazdowych. Zaświadczenia mogą być wykorzystane do wjazdu, jak i do zakładowych regulacji 3G. Należy pamiętać, że w przypadku zakładowych zasad 3G, testy muszą być odnawiane co 24 godziny.

Gdzie znajdę więcej informacji?

Więcej informacji znaleźć można w Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Społecznych: https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-asvo.html

W przypadku pytań lub problemów w zakładzie, skontaktuj się ze swoją radą zakładową, radą pracowniczą lub swoim związkiem zawodowym!

Uwaga: Odrębne przepisy dotyczą zawodów związanych ze zdrowiem, opieką i lecznictwem.

Wykluczenie odpowiedzialności: Niniejsza publikacja zawiera ogólne informacje służące orientacji. Autorzy nie przejmują odpowiedzialności za poprawność wszystkich zawartych danych, które nie mogą być podstawą roszczeń prawnych.

DGB Region Saksonia, Anna Bernstorf, stan 24.11.2021

 

Niniejsza publikacja została współfinansowana z Programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia oraz innowacji społecznych (EaSI) 2014-2020. W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat Programu prosimy o zapoznanie się z informacją na stronie: http://ec.europa.eu/social/easi Informacja zawarta w niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej.

 


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Artikel
3G am Arbeitsplatz in Deutschland: Was Beschäftigte wissen sollten!
In Deutschland wurden am 24.11.2021 neue Regelungen eingeführt. Für Beschäftigte gilt 3G in Arbeitsstätten. Wir beantworten in dieser kurzen Information die wichtigsten Fragen. Die Information steht in deutscher, tschechischer und polnischer Sprache zur Verfügung. weiterlesen …
Artikel
Režim OTN na pracovišti v Německu: Co by měli vědět zaměstnanci.
V Německu se od 24. 11. 2021 zavádí nová pravidla. Pro zaměstnance platí na pracovištích režim OTN. V naších stručných informacích najdete odpovědi na ty nejdůležitější otázky. weiterlesen …
Artikel
Płaca minimalna i branżowe płace minimalne w 2021 r. w Niemczech
Od dnia 1.7.2021 r. ustawowa płaca minimalna wynosi w Niemczech 9,60 euro. Obok ustawowej płacy minimalnej istnieje szereg branżowych płac minimalnych. Są one negocjowane w układzie zbiorowym przez związki zawodowe i pracodawców oraz uznawane przez rząd za powszechnie obowiązujące. Obowiązują dla wszystkich zakładów branży - również tych, które nie są związane układem zbiorowym. weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten