Deutscher Gewerkschaftsbund

08.04.2013

Auf dem Weg zu einem gemeinsamen Arbeits- und Wirtschaftsraum 2020

20 Jahre Interregionaler Gewerkschaftsrat Elbe-Neiße

 

// Einladung // Konferenz

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, 

wir laden herzlich zur Konferenz des IGR Elbe-Neiße am 24.05. und 25.05.2013 zum Thema „Auf dem Weg zu einem gemeinsamen Arbeits- und Wirtschaftsraum 2020“ ein. 

Am ersten Tag feiern wir im Dom Kultury in Zgorzelec das 20-jährige Bestehen des Interregionalen Gewerkschaftsrates Elbe-Neiße. Am zweiten Tag findet in Mysłakowice eine Konferenz statt.

Zu beiden Tagen sind Sie herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung.   

Mit herzlichen Grüßen 

Markus Schlimbach         

Franciszek Kopeć             Šimon Vohar  
DGB Bezirk Sachsen NSZZ „Solidarność“ SčSOO DP

 

IGR Elbe-Neiße

DGB Sachsen

 

24.05.2013 MIEJSKI DOM KULTURYul. Parkowa 1, 59-900 Zgorzelec

25.05.2013 „Chata za Wsią” ul. Górska 1, 58 – 533 Mysłakowice

 

 

 

// Zaproszenie // Konferencja 

20 lat MRZ Łaba-Nysa // W drodze do wspólnego obszaru pracy i gospodarki 2020 

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy, szanowne Panie, szanowni Panowie, 

zapraszamy serdecznie na konferencję MRZ Łaba – Nysa w dniach 24.05. i 25.05.2013 pod tytułem „W drodze do wspólnego obszaru pracy i gospodarki 2020“. 

Pierwszego dnia w Domu Kultury w Zgorzelcu obchodzimy 20-lecie istnienia Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa. Drugiego dnia w Mysłakowicach odbędzie się konferencja. 

Zapraszamy Państwa serdecznie na oba wydarzenia. Prosimy Was o zgłoszenie. 

Załączamy pozdrowienia

Franciszek Kopeć            

Markus Schlimbach           Šimon Vohar          
NSZZ „Solidarność“ DGB Bezirk Sachsen  SčSOO DP

 

// Pozvánka // Konference

20 let MEROR Labe-Nisa // Na cestě ke společnému prostoru práce a hospodářství 2020 

Milé kolegyně a kolegové, vážené dámy, vážení pánové, 

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na konferenci MEROR Labe-Nisa na téma „Na cestě ke společnému prostoru práce a hospodářství 2020“, která se bude konat ve dnech 24. a 25. května 2013. 

První den v Domě kultury ve Zgorzelci oslavíme 20leté výročí založení Meziregionální odborové rady Labe-Nisa. Druhý den se v Mysłakowicích bude konat konference. 

Srdečně Vás zveme na obě dvě akce a prosíme o potvrzení Vaší účasti zasláním přihlášky.

Se srdečným pozdravem 

Šimon Vohar       

Franciszek Kopeć             Markus Schlimbach         
SčSOO DP NSZZ „Solidarność“

DGB Bezirk Sachsen

 


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Artikel
Soziale Sicherheit in Deutschland, Polen und Tschechien
Bei der Aufnahme einer Arbeit im Nachbarland, entstehen viele Fragen. Zur Krankenversicherung, zum Kindergeld, zur Rentenversicherung oder zur Unfallversicherung. Das gilt besonders für Grenzgänger, die in einem Land arbeiten und in einem anderen Land wohnen. Auf dieser Seite werden die wichtigsten Fragen kurz und konkret beantwortet. weiterlesen …
Artikel
Sociální zabezpečení v Německu, v Polsku, v Česku
Nástup do zaměstnání v sousedním státě je spojen s mnoha otázkami ohledně zdravotního pojištění, příspěvků na děti, důchodového pojištění či úrazového pojištění zaměstnanců. Platí to zejména pro přeshraniční pracovníky, kteří pracují v jedné zemi a bydlí v jiné zemi. Na této stránce jsou stručně a konkrétně zodpovězeny nejdůležitější otázky. weiterlesen …
Artikel
Zabezpieczenie społeczne w Niemczech, w Polsce i w Czechach
Przy podejmowaniu pracy w sąsiednim kraju powstaje wiele pytań. Na temat ubezpieczenia zdrowotnego, zasiłku rodzinnego, ubezpieczenia emerytalno-rentowego czy ubezpieczenia wypadkowego. Dotyczy to w szczególności pracowników przygranicznych, mieszkających w jednym kraju i pracujących w drugim. Na tej stronie w sposób krótki i konkretny odpowiadamy na najważniejsze pytania. weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten