Deutscher Gewerkschaftsbund

Meziregionální odborová rada Labe-Nisa

IGR

Přeshraniční iniciativa

Meziregionální odborová rada Labe – Nisa je společná přeshraniční iniciativa odborů NSZZ Solidarność, region Jelenia Góra, OPZZ, Dolní Slezsko, severočeských regionálních rad Českomoravské konfederace odborových svazů ČMKOS, a Německého svazu odborů DGB, obvod Sasko.

Byla založena v dubnu 1993 ve Sklářské Porubě (Polsko) a v současnosti je jed nou z 45 meziregionálních odborových rad v Evropě.


Sbližování sociální úrovně pro region

Mezinárodní odborové rady se považují za aktéry v příhraničních oblastech a jsou sdruženy v Evropské odborové konfederaci.

Přednostním cílem MEROR Labe-Nisa je přispívat ke sbližování životních a pracovních podmínek obyvatel regionu, přičemž snahou je vyvinout z-Trojmezí modelový region pro sociální partnerství a participaci.


MEROR Labe-Nisa

  • se zasazuje za přeshraniční spolupráci při zastupování zájmů zaměstnankyň a zaměstnanců v pohraničí,
  • vyvíjí přeshraniční koncepce řešení regionálních problémů,
  • vypracovává společná stanoviska zúčastněných odborů k důležitým otázkám v regionu, jako např. nezaměstnanost, restrukturalizace, přeshraniční pracovní poměry, diferenciace mezd, životní prostředí,
  • tematizuje problémy regionu na evropské úrovni,
  • organizuje setkání a výměnu mezi zaměstnanci a odborář ze zúčastněných zemi,
  • podporuje meziregionální práci s mládeží a společné aktivity mladých odborářek a odborářů.
 

 

Prezídium Meziregionální odborové rady Labe-Nisa

Německo
Markus Schlimbach Obvod DGB Sasko viceprezident
Jan Otto IG Metall, administrativní pracoviště Budyšín člen prezidia
Ines Kuche ver.di, zemský obvod Sasko/Sasko-Anhaltsko/Durynsko členka prezidia
Polsko
Andrzej Otrᶒba OPZZ, Rada Dolnoslezského vojvodství viceprezident
Franciszek Kopeć Jelenohorský region NSZZ „Solidarność” člen prezidia
Bogusław Wojtas Jelenohorský region NSZZ „Solidarność” člen prezidia
Česká republika
Josef Slunečka RROS ČMKOS ÚK prezident
Miroslav Tlapák SčSOO DP člen prezidia
Alena Benešová RROS ČMKOS ÚK člen prezidia

 

Prezídium Meziregionální odborové rady Labe-Nisa - 2019

Präsidium

Zleva doprava: Andrzej Otrᶒba, předseda Rady Dolnoslezského vojvodství OPZZ, Markus Schlimbach, předseda Obvodu DGB Sasko, Bogusław Wojtas, místopředseda Jelenohorského regionu NSZZ „Solidarność”, Franciszek Kopeć, předseda Jelenohorského regionu NSZZ „Solidarność”, Josef Slunečka, předseda SčSOO DP, Miroslav Tlapák, SčSOO DP, Alena Benešová, RROS ČMKOS ÚK. Na snímku chybí: Jan Otto, první zmocněnec IG Metall v Budyšíně, Ines Kuche, místopředsedkyně Zemského obvodu ver.di Sasko/Sasko-Anhaltsko/Durynsko.

Themenverwandte Beiträge

Video
Video: Harte Zeiten für Grenzgänger
Im Zuge der Corona-Pandemie und den Quarantäne-Maßnahmen in unseren Nachbarländern Polen und Tschechien, sind immer wieder spezifische Probleme von Beschäftigten aus Polen und Tschechien und von Grenzgängern aus den beiden Ländern aufgetaucht. Sie brauchen unsere praktische Solidarität. weiterlesen …
Artikel
DGB sagt alle Mai-Kundgebungen 2020 ab
Sachsens DGB-Vorsitzender Markus Schlimbach sagte dazu: "Unser Mai-Motto »Solidarisch ist man nicht alleine!« hat eine Aktualität gefunden, die nicht vorherzusehen war. Solidarität ist zu einem vereinenden Band unserer Gesellschaft geworden. Wir müssen jetzt solidarisch mit allen Menschen sein, die im Gesundheits- und Rettungsbereich arbeiten, die den Laden am Laufen halten und die zu Risikogruppen gehören." weiterlesen …
Video
Markus Schlimbach - Vorsitzender DGB Sachsen
"Dass wir als Gewerkschaften dafür eintreten, dass diese Menschen eine ordentliche Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen haben" weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten