Deutscher Gewerkschaftsbund

Meziregionální odborová rada Labe-Nisa

IGR

Přeshraniční iniciativa

Meziregionální odborová rada Labe – Nisa je společná přeshraniční iniciativa odborů NSZZ Solidarność, region Jelenia Góra, OPZZ, Dolní Slezsko, severočeských regionálních rad Českomoravské konfederace odborových svazů ČMKOS, a Německého svazu odborů DGB, obvod Sasko.

Byla založena v dubnu 1993 ve Sklářské Porubě (Polsko) a v současnosti je jed nou z 45 meziregionálních odborových rad v Evropě.


Sbližování sociální úrovně pro region

Mezinárodní odborové rady se považují za aktéry v příhraničních oblastech a jsou sdruženy v Evropské odborové konfederaci.

Přednostním cílem MEROR Labe-Nisa je přispívat ke sbližování životních a pracovních podmínek obyvatel regionu, přičemž snahou je vyvinout z-Trojmezí modelový region pro sociální partnerství a participaci.


MEROR Labe-Nisa

  • se zasazuje za přeshraniční spolupráci při zastupování zájmů zaměstnankyň a zaměstnanců v pohraničí,
  • vyvíjí přeshraniční koncepce řešení regionálních problémů,
  • vypracovává společná stanoviska zúčastněných odborů k důležitým otázkám v regionu, jako např. nezaměstnanost, restrukturalizace, přeshraniční pracovní poměry, diferenciace mezd, životní prostředí,
  • tematizuje problémy regionu na evropské úrovni,
  • organizuje setkání a výměnu mezi zaměstnanci a odborář ze zúčastněných zemi,
  • podporuje meziregionální práci s mládeží a společné aktivity mladých odborářek a odborářů.
 Ofenziva pro dobrou práci a soudržnost v Trojzemí - 2023-2025

 

Prezídium Meziregionální odborové rady Labe-Nisa
Německo
Markus Schlimbach Obvod DGB Sasko viceprezident
Christoph Hahn IG Metall, Obvod Berlín-Braniborsko-Sasko člen prezidia
Ines Kuche ver.di, zemský obvod Sasko/Sasko-Anhaltsko/Durynsko členka prezidia
Polsko
Andrzej Otrᶒba OPZZ, Rada Dolnoslezského vojvodství prezident
Franciszek Kopeć Jelenohorský region NSZZ „Solidarność” člen prezidia
Bogusław Wojtas Jelenohorský region NSZZ „Solidarność” člen prezidia
Česká republika
Josef Slunečka RROS ČMKOS ÚK viceprezident
Alena Benešová RROS ČMKOS ÚK člen prezidia
Šarka Hadeková RROS ČMKOS ÚK člen prezidia
Prezídium Meziregionální odborové rady Labe-Nisa - 2023
Präsidium

Zleva doprava: Franciszek Kopeć, předseda Jelenohorského regionu NSZZ „Solidarność”, Christoph Hahn, IG Metall obvod Berlín-Braniborsko-Sasko, Šarka Hadeková, RROS ČMKOS ÚK, Josef Slunečka, předseda SčSOO DP, Markus Schlimbach, předseda Obvodu DGB Sasko, Alena Benešová, RROS ČMKOS ÚK, Andrzej Otrᶒba, předseda Rady Dolnoslezského vojvodství OPZZ, Bogusław Wojtas, místopředseda Jelenohorského regionu NSZZ „Solidarność”. Na snímku chybí: Ines Kuche, ver.di zemský obvod Sasko/Sasko-Anhaltsko/Durynsko.


 

Themenverwandte Beiträge

Pressemeldung
DGB Sachsen lehnt stationäre Grenzkontrollen zu Tschechien und Polen ab
Wir lehnen stationäre Grenzkontrollen strikt ab. Die politischen Akteure insbesondere auch in Sachsen sollten auf Stimmungsmache und haltlose Forderungen verzichten. Die Freizügigkeit innerhalb der EU ist ein Recht, dass nicht leichtfertig den Populisten geopfert werden darf. Die Rechte der grenzüberschreitend mobilen Beschäftigten müssen gewahrt werden. Zur Pressemeldung
Pressemeldung
DGB Sachsen fordert Ende der stationären Grenzkontrollen
Die Belastungen für Grenzpendlerinnen und Grenzpendler sowie im LKW-Verkehr in internationalen Lieferketten wachsen zunehmend und sind unerträglich geworden. Gleichzeitig stehen Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis. Unsere Kolleginnen und Kollegen bei der Bundespolizei sind durch die ständigen Einsätze dauerüberlastet. Die EU-Freizügigkeitsrechte dürfen nicht weiter mit Füßen getreten werden. Zur Pressemeldung
Artikel
Zukunftskonferenz: »Wir verändern Sachsen – Mitbestimmung, Transformation, Zukunft«
Mehr als 150 Betriebs- und Personalräte haben am 22. März 2024 in Dresden an unserer Zukunftskonferenz teilgenommen. Spannende Vorträge und heiße Diskussionen! Hier findet ihr die Vorträge und viele Bilder von der Konferenz. Danke an alle, die dabei waren und sich jeden Tag für eine bessere Arbeitswelt einsetzen! weiterlesen …