Deutscher Gewerkschaftsbund

Meziregionální odborová rada Labe-Nisa

IGR

Přeshraniční iniciativa

Meziregionální odborová rada Labe – Nisa je společná přeshraniční iniciativa odborů NSZZ Solidarność, region Jelenia Góra, OPZZ, Dolní Slezsko, severočeských regionálních rad Českomoravské konfederace odborových svazů ČMKOS, a Německého svazu odborů DGB, obvod Sasko.

Byla založena v dubnu 1993 ve Sklářské Porubě (Polsko) a v současnosti je jed nou z 45 meziregionálních odborových rad v Evropě.


Sbližování sociální úrovně pro region

Mezinárodní odborové rady se považují za aktéry v příhraničních oblastech a jsou sdruženy v Evropské odborové konfederaci.

Přednostním cílem MEROR Labe-Nisa je přispívat ke sbližování životních a pracovních podmínek obyvatel regionu, přičemž snahou je vyvinout z-Trojmezí modelový region pro sociální partnerství a participaci.


MEROR Labe-Nisa

  • se zasazuje za přeshraniční spolupráci při zastupování zájmů zaměstnankyň a zaměstnanců v pohraničí,
  • vyvíjí přeshraniční koncepce řešení regionálních problémů,
  • vypracovává společná stanoviska zúčastněných odborů k důležitým otázkám v regionu, jako např. nezaměstnanost, restrukturalizace, přeshraniční pracovní poměry, diferenciace mezd, životní prostředí,
  • tematizuje problémy regionu na evropské úrovni,
  • organizuje setkání a výměnu mezi zaměstnanci a odborář ze zúčastněných zemi,
  • podporuje meziregionální práci s mládeží a společné aktivity mladých odborářek a odborářů.
 Ofenziva pro dobrou práci a soudržnost v Trojzemí - 2023-2025

 

Prezídium Meziregionální odborové rady Labe-Nisa
Německo
Markus Schlimbach Obvod DGB Sasko viceprezident
Christoph Hahn IG Metall, Obvod Berlín-Braniborsko-Sasko člen prezidia
Ines Kuche ver.di, zemský obvod Sasko/Sasko-Anhaltsko/Durynsko členka prezidia
Polsko
Andrzej Otrᶒba OPZZ, Rada Dolnoslezského vojvodství prezident
Franciszek Kopeć Jelenohorský region NSZZ „Solidarność” člen prezidia
Bogusław Wojtas Jelenohorský region NSZZ „Solidarność” člen prezidia
Česká republika
Josef Slunečka RROS ČMKOS ÚK viceprezident
Alena Benešová RROS ČMKOS ÚK člen prezidia
Šarka Hadeková RROS ČMKOS ÚK člen prezidia
Prezídium Meziregionální odborové rady Labe-Nisa - 2023
Präsidium

Zleva doprava: Franciszek Kopeć, předseda Jelenohorského regionu NSZZ „Solidarność”, Christoph Hahn, IG Metall obvod Berlín-Braniborsko-Sasko, Šarka Hadeková, RROS ČMKOS ÚK, Josef Slunečka, předseda SčSOO DP, Markus Schlimbach, předseda Obvodu DGB Sasko, Alena Benešová, RROS ČMKOS ÚK, Andrzej Otrᶒba, předseda Rady Dolnoslezského vojvodství OPZZ, Bogusław Wojtas, místopředseda Jelenohorského regionu NSZZ „Solidarność”. Na snímku chybí: Ines Kuche, ver.di zemský obvod Sasko/Sasko-Anhaltsko/Durynsko.


 

Themenverwandte Beiträge

Pressemeldung
Interregionaler Gewerkschaftsrat Elbe-Neiße: DGB-Chef Schlimbach als Präsident wiedergewählt. Gewerkschaften mahnen offene Grenzen und Zusammenhalt an.
Wir machen uns im Dreiländereck Deutschland, Tschechien, Polen für die Rechte der Beschäftigten auch grenzüberschreitend stark. Ob bei Streikunterstützungen, bei unserem Einsatz für offene Grenzen oder bei der Interessenvertretung von Grenzgängerinnen und Grenzgängern. Unser Ziel sind gute Arbeitsbedingungen und die Gleichbehandlung aller Beschäftigten unabhängig von der Herkunft. Zur Pressemeldung
Pressemeldung
DGB Sachsen zu den Pendlerzahlen: Beschäftigte mit besseren Löhnen und Arbeitsbedingungen vor Ort halten.
Mit Blick auf den Fachkräftebedarf in Sachsen ist die Zahl von 152.048 Auspendlern noch immer viel zu hoch. Die Gründe in andere Bundesländer zu pendeln sind bekannt. Höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und bessere Weiterbildungsmöglichkeiten geben häufig den Ausschlag. Die Unternehmen in Sachsen müssen schleunigst handeln, um die Fachkräfte vor Ort in Sachsen zu halten. Zur Pressemeldung
Artikel
Minimální mzda a odvětvové minimální mzdy v Německu v roce 2022
Zákonná minimální mzda se od 1. října zvyšuje na 12 EUR. Kromě zákonné minimální mzdy existuje řada odvětvových minimálních mezd sjednaných mezi odborovými svazy a zaměstnavateli v kolektivních smlouvách, jejichž závaznost byla příslušnými orgány rozšířena na všechny zaměstnavatele v daném odvětví. weiterlesen …