Deutscher Gewerkschaftsbund

Meziregionální odborová rada Labe-Nisa

IGR

Přeshraniční iniciativa

Meziregionální odborová rada Labe – Nisa je společná přeshraniční iniciativa odborů NSZZ Solidarność, region Jelenia Góra, OPZZ, Dolní Slezsko, severočeských regionálních rad Českomoravské konfederace odborových svazů ČMKOS, a Německého svazu odborů DGB, obvod Sasko.

Byla založena v dubnu 1993 ve Sklářské Porubě (Polsko) a v současnosti je jed nou z 45 meziregionálních odborových rad v Evropě.


Sbližování sociální úrovně pro region

Mezinárodní odborové rady se považují za aktéry v příhraničních oblastech a jsou sdruženy v Evropské odborové konfederaci.

Přednostním cílem MEROR Labe-Nisa je přispívat ke sbližování životních a pracovních podmínek obyvatel regionu, přičemž snahou je vyvinout z-Trojmezí modelový region pro sociální partnerství a participaci.


MEROR Labe-Nisa

  • se zasazuje za přeshraniční spolupráci při zastupování zájmů zaměstnankyň a zaměstnanců v pohraničí,
  • vyvíjí přeshraniční koncepce řešení regionálních problémů,
  • vypracovává společná stanoviska zúčastněných odborů k důležitým otázkám v regionu, jako např. nezaměstnanost, restrukturalizace, přeshraniční pracovní poměry, diferenciace mezd, životní prostředí,
  • tematizuje problémy regionu na evropské úrovni,
  • organizuje setkání a výměnu mezi zaměstnanci a odborář ze zúčastněných zemi,
  • podporuje meziregionální práci s mládeží a společné aktivity mladých odborářek a odborářů.
 

 

Prezídium Meziregionální odborové rady Labe-Nisa

Německo
Markus Schlimbach Obvod DGB Sasko viceprezident
Jan Otto IG Metall, administrativní pracoviště Budyšín člen prezidia
Ines Kuche ver.di, zemský obvod Sasko/Sasko-Anhaltsko/Durynsko členka prezidia
Polsko
Andrzej Otrᶒba OPZZ, Rada Dolnoslezského vojvodství viceprezident
Franciszek Kopeć Jelenohorský region NSZZ „Solidarność” člen prezidia
Bogusław Wojtas Jelenohorský region NSZZ „Solidarność” člen prezidia
Česká republika
Josef Slunečka RROS ČMKOS ÚK prezident
Miroslav Tlapák SčSOO DP člen prezidia
Alena Benešová RROS ČMKOS ÚK člen prezidia

 

Prezídium Meziregionální odborové rady Labe-Nisa - 2019

Präsidium

Zleva doprava: Andrzej Otrᶒba, předseda Rady Dolnoslezského vojvodství OPZZ, Markus Schlimbach, předseda Obvodu DGB Sasko, Bogusław Wojtas, místopředseda Jelenohorského regionu NSZZ „Solidarność”, Franciszek Kopeć, předseda Jelenohorského regionu NSZZ „Solidarność”, Josef Slunečka, předseda SčSOO DP, Miroslav Tlapák, SčSOO DP, Alena Benešová, RROS ČMKOS ÚK. Na snímku chybí: Jan Otto, první zmocněnec IG Metall v Budyšíně, Ines Kuche, místopředsedkyně Zemského obvodu ver.di Sasko/Sasko-Anhaltsko/Durynsko.

Themenverwandte Beiträge

Artikel
Deutsche, Polen, Tschechen: Gewerkschafter zur Europawahl
Aus Polen? Deutschland? Tschechien? Unter Gewerkschaftsmitgliedern spielt daskeine Rolle. Im Zeichen der bevorstehenden Europawahl Ende Mai treffen sich am 12./13. April Mitglieder des interregionalen Gewerkschaftsrats (IGR) Elbe-Neiße in Dresden."Europa.Jetzt aber richtig!" ist ihr Motto, Solidarität ist ihr Thema. Und Austausch darüber, wie sich die Arbeitsbedingungen in den drei Ländern verbessern lassen. Der IGR Elbe-Neiße ist einer von 45 Interregionalen Gewerkschaftsräten in Europa. weiterlesen …
Artikel
Chemnitz: Ein Europa für Gute Arbeit. Jetzt aber richtig!
Am 08.05.2019 findet in Chemnitz die Eröffnung des Hauses der Gewerkschaften mit einem vielfältigen Programm statt. Darunter eine Veranstaltung mit den Kandidat*innen zur Europawahl. mensch.wähl.mich. Fragen, Antworten und Positionen zur Europäischen Union. Mach mit! weiterlesen …
Artikel
Die Interviews mit den Spitzenkandidat*innen auf dem Wahlhearing des DGB am 16.8.2019 in Dresden (Video-Clip)
Heiße Diskussionen mit den Kandidatinnen und Kandidaten zur Landtagswahl am City-Beach Dresden. 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Gewerkschaften, Betrieben und Verwaltungen diskutierten mit Katja Meier (Bündnis90/GRÜNE), Alexander Dierks (CDU), Antje Feiks (DIE LINKE), Thomas Kunz (FDP) und Martin Dulig (SPD). weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten