Deutscher Gewerkschaftsbund

Meziregionální odborová rada Labe-Nisa

IGR

Přeshraniční iniciativa

Meziregionální odborová rada Labe – Nisa je společná přeshraniční iniciativa odborů NSZZ Solidarność, region Jelenia Góra, OPZZ, Dolní Slezsko, severočeských regionálních rad Českomoravské konfederace odborových svazů ČMKOS, a Německého svazu odborů DGB, obvod Sasko.

Byla založena v dubnu 1993 ve Sklářské Porubě (Polsko) a v současnosti je jed nou z 45 meziregionálních odborových rad v Evropě.


Sbližování sociální úrovně pro region

Mezinárodní odborové rady se považují za aktéry v příhraničních oblastech a jsou sdruženy v Evropské odborové konfederaci.

Přednostním cílem MEROR Labe-Nisa je přispívat ke sbližování životních a pracovních podmínek obyvatel regionu, přičemž snahou je vyvinout z-Trojmezí modelový region pro sociální partnerství a participaci.


MEROR Labe-Nisa

  • se zasazuje za přeshraniční spolupráci při zastupování zájmů zaměstnankyň a zaměstnanců v pohraničí,
  • vyvíjí přeshraniční koncepce řešení regionálních problémů,
  • vypracovává společná stanoviska zúčastněných odborů k důležitým otázkám v regionu, jako např. nezaměstnanost, restrukturalizace, přeshraniční pracovní poměry, diferenciace mezd, životní prostředí,
  • tematizuje problémy regionu na evropské úrovni,
  • organizuje setkání a výměnu mezi zaměstnanci a odborář ze zúčastněných zemi,
  • podporuje meziregionální práci s mládeží a společné aktivity mladých odborářek a odborářů.
 

 

Prezídium Meziregionální odborové rady Labe-Nisa

Německo
Markus Schlimbach Obvod DGB Sasko viceprezident
Jan Otto IG Metall, administrativní pracoviště Budyšín člen prezidia
Ines Kuche ver.di, zemský obvod Sasko/Sasko-Anhaltsko/Durynsko členka prezidia
Polsko
Andrzej Otrᶒba OPZZ, Rada Dolnoslezského vojvodství viceprezident
Franciszek Kopeć Jelenohorský region NSZZ „Solidarność” člen prezidia
Bogusław Wojtas Jelenohorský region NSZZ „Solidarność” člen prezidia
Česká republika
Josef Slunečka RROS ČMKOS ÚK prezident
Miroslav Tlapák SčSOO DP člen prezidia
Alena Benešová RROS ČMKOS ÚK člen prezidia

 

Prezídium Meziregionální odborové rady Labe-Nisa - 2019

Präsidium

Zleva doprava: Andrzej Otrᶒba, předseda Rady Dolnoslezského vojvodství OPZZ, Markus Schlimbach, předseda Obvodu DGB Sasko, Bogusław Wojtas, místopředseda Jelenohorského regionu NSZZ „Solidarność”, Franciszek Kopeć, předseda Jelenohorského regionu NSZZ „Solidarność”, Josef Slunečka, předseda SčSOO DP, Miroslav Tlapák, SčSOO DP, Alena Benešová, RROS ČMKOS ÚK. Na snímku chybí: Jan Otto, první zmocněnec IG Metall v Budyšíně, Ines Kuche, místopředsedkyně Zemského obvodu ver.di Sasko/Sasko-Anhaltsko/Durynsko.

Themenverwandte Beiträge

Pressemeldung
Vorschlag zur Anpassung des Mindestlohns ist ein Erfolg
Die Mindestlohn-Kommission schlägt vor, den gesetzlichen Mindestlohn in zwei Stufen auf 9,35 Euro anzuheben: zum 1. Januar 2019 auf 9,19 Euro und zum 1. Januar 2020 auf 9,35 Euro. Der DGB begrüßt den Vorschlag, fordert aber stärkere Kontrollen. Zur Pressemeldung
Artikel
Soziale Sicherheit in Deutschland, Polen und Tschechien
Bei der Aufnahme einer Arbeit im Nachbarland, entstehen viele Fragen. Zur Krankenversicherung, zum Kindergeld, zur Rentenversicherung oder zur Unfallversicherung. Das gilt besonders für Grenzgänger, die in einem Land arbeiten und in einem anderen Land wohnen. Auf dieser Seite werden die wichtigsten Fragen kurz und konkret beantwortet. weiterlesen …
Artikel
Sociální zabezpečení v Německu, v Polsku, v Česku
Nástup do zaměstnání v sousedním státě je spojen s mnoha otázkami ohledně zdravotního pojištění, příspěvků na děti, důchodového pojištění či úrazového pojištění zaměstnanců. Platí to zejména pro přeshraniční pracovníky, kteří pracují v jedné zemi a bydlí v jiné zemi. Na této stránce jsou stručně a konkrétně zodpovězeny nejdůležitější otázky. weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten