Deutscher Gewerkschaftsbund

02.04.2019

Europawahl 2019 - Eurovolby 2019 - Eurowybory 2019

EGB

EGB

 

Europawahl 2019

Zukunftsdialog. Europa. Jetzt aber richtig!

15 Jahre gemeinsam in der Europäischen Union

12.04.2019, 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr, Penck Hotel Dresden

Seit 15 Jahren sind Polen und Tschechien Mitglied in der Europäischen Union. Die Mitgliedschaft war mit vielen Hoffnungen und Erwartungen verbunden. Die Gewerkschaften haben sich für eine Angleichung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Europäischen Union auf hohem Niveau stark gemacht. Heute müssen wir feststellen, dass die Unterschiede beispielsweise bei Löhnen, Arbeitszeit, oder sozialer Sicherheit nach wie vor beträchtlich sind. Das ist nicht hinnehmbar. Europa braucht sozialen Zusammenhalt und Europa braucht Gerechtigkeit.

Anlässlich der Europawahlen vom 23. bis 26. Mai 2019 laden wir zu einer deutsch-tschechisch-polnischen Diskussion mit Gewerkschaften, Abgeordneten, Kandidatinnen und Kandidaten des Europäischen Parlaments ein. Im Mittelpunkt stehen Fragen zu einem sozialen, solidarischen und gerechtem Europa.

Sprachen: Deutsch, Tschechisch, Polnisch

 

Eurovolby 2019

Dialog o budoucnosti Evropy – Evropa. Ale tentokrát správně!

15 let společně v Evropské unii

12.4.2019, 17.00 až 19.30 hod., Penck Hotel Drážďany

Česko a Polsko jsou už 15 let členy Evropské unie. Jejich členství bylo spojeno s mnoha očekáváními a nadějemi. Odbory se důrazně zasazovaly za sbližování životních a pracovních podmínek v Evropské unii na vysoké úrovni. Dnes musíme konstatovat, že i nadále existují značné rozdíly například v odměňování, délce pracovní doby či sociálním zabezpečení. To není akceptovatelné. Evropa potřebuje sociální soudržnost a Evropa potřebuje spravedlnost.

U příležitosti blížících se voleb do Evropského parlamentu, které proběhnou od 23. do 26. května 2019, si Vás dovolujeme pozvat na česko-německo-polskou diskusi se zástupci odborů, poslanci a kandidáty do Evropského parlamentu. V centru pozornosti diskuse budou otázky týkající se sociální, solidární a spravedlivé Evropy.

Jazyky: čeština, němčina, polština

 

Eurowybory 2019

Przyszłościowy dialog. Europa. Teraz tak naprawdę!

Piętnaście lat wspólnie w Unii Europejskiej

12.04.2019, godz. 17:00 do 19:30, Penck Hotel Dresden

Od 15 lat Polska i Czechy są członkiem Unii Europejskiej. Z członkostwem wiązano wiele nadziei i oczekiwań. Związki zawodowe liczyły na zrównanie warunków życia i pracy w Unii Europejskiej na wysokim poziome. Obecnie musimy stwierdzić, że różnice, przykładowo w wynagrodzeniach, czasie pracy czy zabezpieczeniu społecznym w dalszym ciągu są spore. Jest to nie do przyjęcia. Europa potrzebuje spójności społecznej. Europa potrzebuje sprawiedliwości.

Przy okazji Eurowyborów od 23 do 26 maja 2019 r. zapraszamy na polsko-niemiecko-czeską dyskusję ze związkami zawodowymi, posłami, kandydatami i kandydatkami do Parlamentu Europejskiego. W centrum uwagi znajdować się będą kwestie Europy prospołecznej, solidarnej i sprawiedliwej.

Języki: niemiecki, czeski, polski

Jetzt aber richtig

DGB


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Pressemeldung
Gewerkschaften aus Deutschland, Polen und Tschechien: Freizügigkeit muss im Dreiländereck umgehend wieder hergestellt werden!
Wir fordern die Regierungen von Deutschland, Polen und Tschechien auf, die Freizügigkeit auf dem grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt im Dreiländereck umgehend wieder für alle grenzüberschreitend Beschäftigten herzustellen. Grenzschließungen sind kein Instrument zur Corona-Bekämpfung, sondern eine akute Gefährdung von Arbeitsplätzen und Existenzen von Grenzgängern. Zur Pressemeldung
Artikel
Gemeinsame Erklärung des Interregionalen Gewerkschaftsrats Elbe-Neiße
Wir fordern die Regierungen von Deutschland, Polen und Tschechien auf, die Freizügigkeit auf dem grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt im Dreiländereck umgehend wieder für alle grenzüberschreitend Beschäftigten herzustellen! weiterlesen …
Artikel
Wspólne oświadczenie Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa
Wzywamy rządy Polski, Niemiec i Czech do niezwłocznego przywrócenia swobody przemieszczania się na transgranicznym rynku pracy na Trójstyku dla wszystkich pracowników transgranicznych! weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten