Deutscher Gewerkschaftsbund

07.08.2020

Kinderbonus v Německu – nárok, výše, výplata

 

Co je jednorázový příspěvek Kinderbonus?

Účelem jednorázového příspěvku k přídavku na dítě (Kinderbonus) je podpořit rodiny v těžké době pandemie koronaviru.

Kdo má nárok na příspěvek Kindebonus?

Kinderbonus se vyplácí na každé dítě, jemuž v roce 2020 nejméně v jednom kalendářním měsíci náleží nebo náležel přídavek na dítě (Kindergeld).

Vyplácí se tedy i na děti, které se narodí a jimž vznikne nárok na přídavek na dítě až v prosinci 2020. Čili nárok na Kinderbonus máte i tehdy, když vám bude přídavek na dítě vyplacen zpětně na základě nároku vzniklého v roce 2020.

Jaká je výše příspěvku Kinderbonus?

Kinderbonus je jednorázový příspěvek k přídavku na dítě v celkové výši 300 EUR.

Je potřeba zažádat o příspěvek Kinderbonus?

Ne. Příslušná pokladna pro vyplácení rodinných dávek (Familienkasse) vám ho vyplatí automaticky.

Jak je vyplácen Kinderbonus?

Výplata příspěvku Kinderbonus probíhá ve dvou splátkách. Kinderbonus se nebude vyplácet spolu s přídavkem na dítě, nýbrž jako separátní platba.

U dětí, jimž v září 2020 náleží přídavek na dítě, proběhne výplata příspěvku Kinderbonus v září 2020 ve výši 200 EUR a v říjnu 2020 ve výši 100 EUR.

Auszahlungstermine: https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kinderbonus

U dětí, jimž v září 2020 přídavek na dítě nenáleží, ale mají nebo měli na něj nárok alespoň v jednom jiném kalendářním měsíci roku 2020, proběhne výplata jednorázového příspěvku Kinderbonus rovněž ve dvou splátkách, avšak ne dříve než v září 2020.

Jaký vliv má Kinderbonus na nezdanitelnou část základu daně na vyživované dítě/děti?

Přídavek na dítě (Kindergeld) i příspěvek Kinderbonus se při vyměření daně z příjmů fyzických osob porovnávají s nezdanitelnou částí základu daně na vyživované dítě/děti (Kinderfreibetrag). Na základě toho finanční úřad vypočte, zdali je pro rodiče výhodnější přídavek na dítě včetně příspěvku Kinderbonus, nebo uplatnění nezdanitelné částky na dítě/děti.

Mají také přeshraniční pracovníci pracující v Německu nárok na příspěvek Kinderbonus?

Ano, pokud máte na jedno nebo více dětí nárok na přídavek na dítě, náleží vám také jednorázový příspěvek Kinderbonus. Čili přeshraniční pracovníci mají stejné nároky. Bydliště zde nehraje žádnou roli.

Příklady:

Pokud pracujete v Německu jako přeshraniční pracovnice/pracovník a máte v září 2020 v Německu nárok na dětské přídavky na své dítě/děti žijící v zahraničí, bude vám příspěvek Kinderbonus automaticky vyplacen v září a říjnu 2020.

Pokud jste v Německu pracoval/-a jako přeshraniční pracovnice/pracovník do dubna 2020 a měl/-a jste v Německu nárok na přídavek na dítě, náleží vám také jednorázový příspěvek Kinderbonus. Pokladna pro vyplácení rodinných dávek (Familienkasse) vám ho vyplatí automaticky. Výplata proběhne ve dvou splátkách, avšak ne dříve než v září 2020.

Je vaše bankovní spojení aktuální?

Změní-li se vaše bankovní spojení, informujte o tom co nejrychleji příslušnou pokladnu pro vyplácení rodinných dávek (Familienkasse).

Důležité: Oznámení o změně svých bankovních údajů musíte zpravidla podepsat. Na následující adrese najdete elektronický formulář, který můžete vyplnit online. Po jeho vyplnění bude vygenerován tisknutelný soubor PDF. https://con.arbeitsagentur.de/prod/opal/kgo-veraenderung-ui/#/

Který rodič obdrží příspěvek Kinderbonus?

U odděleně žijících rodičů se Kinderbonus vyplácí na účet rodiče, jemuž je vyplácen přídavek na dítě.

 

Použité zdroje a další informace:

https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kinderbonus

 

Informace a poradenství:

www.eures-triregio.eu

www.babs.sachsen.de

Poradny v Sasku:

Poznámka: Poradkyně a poradci čelí v současné chvíli velkému množství dotazů. Prosíme proto, abyste dotazy posílali pouze jednomu poradci či poradkyni, ne několika současně. Naším cílem je pomoci co největšímu možnému počtu lidí a musíme proto zamezit duplikování činnosti. Děkujeme za pochopení.

EURES-TriRegio

Kristian Kunz, DGB Rechtsschutz GmbH
tel.: +49 351 8503490
e-mail: Kristian.Kunz@dgbrechtsschutz.de
jazyky: němčina, angličtina

Sebastian Klähn, koordinátor EURES-TriRegio
tel.: +49 351 8633116
e-mail: sebastian.klaehn@dgb.de
jazyky: němčina, angličtina, čeština, polština

BABS – Poradna pro zahraniční zaměstnance v Sasku

Leona Bláhová
tel.: +49 351 85092728
e-mail: leona.blahova@babs-online.eu
jazyky: němčina, čeština, slovenština, angličtina

Paulína Bukaiová
tel.: +49 351 85092729
e-mail: paulina.bukaiova@babs-online.eu
jazyky: němčina, slovenština, polština, čeština, angličtina

Paulina Krimmling
tel.: +49 341 68413085
e-mail: paulina.krimmling@babs-online.eu
jazyky: němčina, polština, angličtina

Právní upozornění o vyloučení odpovědnosti: Tato publikace obsahuje všeobecné informace sloužící k orientaci. Není možné převzít odpovědnost za správnost všech obsažených údajů, ani z nich odvodit jakékoliv právní nároky. Stav: 03. 08. 2020

 

DGB Sachsen


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Artikel
Kinderbonus w Niemczech – wymogi, wysokość, wypłata
Dla wsparcia rodzin w trudnym okresie pandemii, otrzymują one jednorazowe dofinansowanie w formie bonusu na dziecko. Pytania o Kinderbonus w Niemczech? Zebraliśmy kilka ważnych informacji krótko i konkretnie. weiterlesen …
Link
Kinderbonus in Deutschland – Anspruch, Höhe, Auszahlung
Um Familien während der schwierigen Corona-Pandemie zu unterstützen, werden diese mit einem einmaligen Kinderbonus gefördert. Fragen zum Kinderbonus in Deutschland? Wir haben ein paar wichtige Informationen kurz und konkret zusammengestellt. Auf Deutsch, Tschechisch und Polnisch. zur Webseite …
Artikel
Kinderbonus in Deutschland – Anspruch, Höhe, Auszahlung
Um Familien während der schwierigen Corona-Pandemie zu unterstützen, werden diese mit einem einmaligen Kinderbonus gefördert. Fragen zum Kinderbonus in Deutschland? Wir haben ein paar wichtige Informationen kurz und konkret zusammengestellt. weiterlesen …