Deutscher Gewerkschaftsbund

05.08.2010

Informationen für Grenzgänger im Dreiländereck (PDF, 2 MB)

informationen_fuer_grenzgaenger_de.pdf (PDF, )

Grundsätzliche Informationen für Arbeitnehmer über das deutsche, polnische und tschechische Arbeits- und Sozialversicherungsrecht.


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Datei
In­for­mace pro přeshra­niční pra­cov­níky: Sociální zabezpečení 2019
V souvislosti s přeshraničním zaměstnáváním vyvstává řada otázek týkajících se například zdravotního pojištění, rodinných dávek, pojištění pro případ dlouhodobé péče, úrazového pojištění zaměstnanců či důchodového pojištění. Aby byli mobilní pracovníci seznámeni se svými právy, sestavili jsme pro ně nejdůležitější informace v brožuře pro česko-německo-polské pohraničí. weiterlesen …
Datei
In­for­macje dla pra­cow­ni­ków przy­gra­nicz­ny­ch: Zabezpieczenie społeczne 2019
W przypadku transgranicznego zatrudnienia powstaje wiele pytań. O ubezpieczenie zdrowotne, o świadczenia rodzinne, o ubezpieczenie pielęgnacyjne, o ubezpieczenie wypadkowe czy ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Aby pracownicy mobilni znali swe prawa, zebraliśmy najważniejsze informacje w broszurze dla pogranicza Polski-Niemiec i Czech. weiterlesen …
Datei
Informationen für Grenzgänger: Soziale Sicherheit 2019
Bei der grenzüberschreitenden Beschäftigung entstehen viele Fragen. Zur Krankenversicherung, zu Familienleistungen, zur Pflegeversicherung, zur Unfallversicherung oder auch Rentenversicherung. Damit mobile Beschäftigte ihre Rechte kennen, haben wir die wichtigsten Informationen in einer Broschüre für den Grenzraum Deutschland-Polen-Tschechien zusammengestellt. weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten