Deutscher Gewerkschaftsbund

01.01.2020

Informationen für Grenzgänger: Arbeitsrecht 2020


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Datei
Informacje dla pracowników przygranicznych: Prawo pracy 2020
Często stwierdzamy, że istnieją niedobory informacji na temat obowiązujących standardów pracy i standardów socjalnych w miejscu pracy. Informowano nas o przypadkach, w których pracownicy transgraniczni byli gorzej opłacani, nie przestrzegano czasu pracy czy wręczano niedopuszczalne wypowiedzenia w przypadku choroby czy macierzyństwa. Aby pracownicy mobilni znali swe prawa, zebraliśmy najważniejsze informacje w broszurze dla pogranicza Polski-Niemiec i Czech. weiterlesen …
Datei
Informace pro přeshraniční pracovníky: Pracovní právo 2020
Nezřídka zjišťujeme nedostatečnou informovanost zaměstnanců o pracovních a sociálních standardech platných v místě výkonu práce. Dozvídáme se o případech horšího odměňování přeshraničních pracovníků, nedodržování pracovní doby nebo nepřípustných výpovědí daných zaměstnavatelem během dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci či během mateřské dovolené. Aby byli mobilní pracovníci seznámeni se svými právy, sestavili jsme pro ně nejdůležitější informace v brožuře pro česko-německo-polské pohraničí. weiterlesen …
Pressemeldung
Informations- und Beratungsbedarf von ausländischen Beschäftigten in Sachsen während Corona-Pandemie enorm gestiegen.
Die Corona-Pandemie hat noch einmal deutlich gezeigt, wie wichtig verlässliche Informations- und Beratungsangebote für ausländische Beschäftigte sind, um faire Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Es gab einen Ansturm auf die mehrsprachigen Informationsangebote und die Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen (BABS) hat hervorragende Arbeit geleistet. Zur Pressemeldung

Zuletzt besuchte Seiten