Deutscher Gewerkschaftsbund

Minimální mzda a odvětvové minimální mzdy v Německu v roce 2024

Odměňování: mzdy a minimální mzdy v Německu

Než podepíšete pracovní smlouvu nebo nastoupíte do zaměstnání, ověřte si výši mzdy či platu. Nikdy nepodepisujte smlouvu, které nerozumíte! Zde najdete stručné informace o výši mezd a platů v Německu.

Jak je upravena výše mzdy nebo platu?

Pokud pro vašeho zaměstnavatele platí kolektivní smlouva, je v ní upravena také výše mezd. Kolektivní smlouvy jsou sjednávány mezi zaměstnavateli a odbory a stanovují např. také mimořádné platby/odměny či příplatky.

Pokud váš zaměstnavatel není vázán kolektivní smlouvou, musíte svou mzdu dojednat individuálně přímo s ním. Předem se informujte, jaké mzdy jsou obvyklé ve vašem odvětví a s vaším vzděláním.

Důležité upozornění: V Německu existují závazné minimální mzdy stanovující nejnižší přípustnou výši mzdy, kterou musí zaměstnavatel platit svým zaměstnancům.

Všeobecná zákonná minimální mzda

V Německu existuje všeobecná zákonná minimální mzda, která představuje spodní hranici odměny za práci vykonávanou zaměstnanci.

V současnosti její výše činí 12,41 € za hodinu. Od 1. 1. 2025 se zvyšuje na 12,82 € za hodinu!

Z minimální mzdy existuje pouze několik výjimek: mladiství mladší 18 let bez ukončeného odborného vzdělání, někteří stážisté/praktikanti, učni v učebním poměru a dlouhodobě nezaměstnaní vedení v evidenci úřadů práce v Německu.

Kromě zákonné minimální mzdy existuje řada odvětvových minimálních mezd sjednaných mezi odbory a zaměstnavateli v kolektivních smlouvách vyššího stupně, jejichž závaznost byla příslušnými politickými orgány rozšířena na všechny zaměstnavatele v daném odvětví.

Odvětvové minimální mzdy sjednané v kolektivních smlouvách

Pro určité činnosti platí specifické odvětvové minimální mzdy sjednané v kolektivních smlouvách, které jsou vyšší než zákonná minimální mzda. Kolektivní smlouvy, v nichž je sjednaná úroveň odměňování nižší než zákonná minimální mzda, jsou nepřípustné.

Výjimky ze zákonné minimální mzdy se nevztahují na odvětvové minimální mzdy sjednané v rozšířených kolektivních smlouvách vyššího stupně! Tyto odvětvové minimální mzdy jsou závazné pro všechny zaměstnavatele v daném odvětví.

Pozor: Minimální mzda se vztahuje na každou hodinu práce, a to i v případě, že je výše výdělku stanovena na základě odvedeného výkonu. Tyto takzvané dohody o kusové či akordní mzdě v rámci výkonového odměňování jsou přípustné pouze tehdy, pokud vyplácená mzda není nižší než zákonná minimální mzda či příslušná odvětvová minimální mzda vyplývající z rozšířené kolektivní smlouvy. To znamená, že např. pokojská musí za každou odpracovanou hodinu obdržet minimální mzdu platnou v odvětví úklidu budov bez ohledu na to, kolik pokojů či metrů čtverečních stihne uklidit.

Jak si zkontrolovat výplatu?

Je-li mzda zaměstnance vyplácena pravidelně, musí mu zaměstnavatel vydat písemný doklad obsahující údaje o částce mzdy (vč. jejích složek) a o provedených srážkách.

Tip: Pokud jste odměňován/-a hodinovou mzdou, dokumentujte si všechny odpracované hodiny a, je-li to možné, nechte si svou evidenci podepsat zaměstnavatelem. Při kontrole výplatního listu dbejte na to, aby vám byla vyplacena mzda nebo minimální mzda za všechny skutečně odpracované hodiny. V případě nesprávného vyúčtování mzdy se obraťte na svůj odborový svaz.

Platí minimální mzdy také pro zaměstnání malého rozsahu typu „minijob“ a v soukromých domácnostech?

Ano. Minimální mzdy jsou závazné také pro zaměstnání malého rozsahu typu „minijob“ s měsíčním výdělkem do 538 €, brigády nebo práce vykonávané v soukromých domácnostech.

 

Minimalni mzdy

DGB Sachsen

 

Mindestlohn und Branchenmindestlöhne 2024 in Deutschland

Płaca minimalna i branżowe płace minimalne w 2024 r. w Niemczech

 

Právní upozornění o vyloučení odpovědnosti: Tato publikace obsahuje všeobecné informace sloužící k orientaci. Není možné převzít odpovědnost za správnost všech obsažených údajů, ani z nich odvodit jakékoliv právní nároky. Stav: 21. 2. 2024


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Pressemeldung
Interregionaler Gewerkschaftsrat Elbe-Neiße: DGB-Chef Schlimbach als Präsident wiedergewählt. Gewerkschaften mahnen offene Grenzen und Zusammenhalt an.
Wir machen uns im Dreiländereck Deutschland, Tschechien, Polen für die Rechte der Beschäftigten auch grenzüberschreitend stark. Ob bei Streikunterstützungen, bei unserem Einsatz für offene Grenzen oder bei der Interessenvertretung von Grenzgängerinnen und Grenzgängern. Unser Ziel sind gute Arbeitsbedingungen und die Gleichbehandlung aller Beschäftigten unabhängig von der Herkunft. Zur Pressemeldung
Artikel
Mindestlöhne in Deutschland 2024
Der gesetzliche Mindestlohn ist die unterste Haltelinie bei den Löhnen in Deutschland. Daneben gibt es noch Branchenmindestlöhne, die höher liegen. Richtig gute Löhne gibt es nur mit Tarifvertrag! Für Beschäftigte haben wir eine Kurzinfo in deutscher, tschechischer, polnischer, ukrainischer und russischer Sprache zur Bezahlung, dem gesetzlichen Mindestlohn und den Branchenmindestlöhnen erstellt. weiterlesen …
Pressemeldung
Gemeinsame Pressemitteilung von DGB Sachsen und CDU Sachsen
Der Bezirksvorstand des DGB Sachsen und das Präsidium der Sächsischen Union haben heute gemeinsam in Dresden getagt. Im Mittelpunkt der Gespräche standen aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen im Freistaat, die Verbesserung der Arbeits- und Entlohnungsbedingungen sowie die Gewinnung ausländischer Fach- und Arbeitskräfte für den sächsischen Arbeitsmarkt. Zur Pressemeldung