Deutscher Gewerkschaftsbund

23.01.2020
Stav: 1. 9. 2020

Minimální mzda a odvětvové minimální mzdy v Německu v roce 2020

Od 1. ledna 2020 činí výše zákonné minimální mzdy v Německu 9,35 EUR. Kromě zákonné minimální mzdy existuje několik odvětvových minimálních mezd sjednaných mezi odborovými svazy a zaměstnavateli v kolektivních smlouvách vyššího stupně, jejichž závaznost byla příslušnými orgány rozšířena na všechny zaměstnavatele v daném odvětví, tj. i na ty, pro něž dotyčná kolektivní smlouva není závazná.

Jak je upravena výše mzdy nebo platu?

Výši mzdy nebo platu upravují kolektivní smlouvy nebo se sjednává individuálně se zaměstnavatelem. Platí to také pro mimořádné platby, jako je např. 13. měsíční mzda nebo plat. V Německu existují závazné minimální mzdy stanovující nejnižší přípustnou úroveň mzdy vyplácené zaměstnavatelem.

Všeobecná zákonná minimální mzda

Existuje zákonná minimální mzda ve výši 9,35 EUR za odpracovanou hodinu. Tato minimální mzda se v současnosti nevztahuje na mladistvé mladší 18 let, některé stážisty/praktikanty, učně v učebním poměru a dlouhodobě nezaměstnané vedené v evidenci úřadů práce na území Německa. Další informace k výjimkám najdete na stránce www.dgb.de pod heslem „Mindestlohn“ („minimální mzda“).

Odvětvové minimální mzdy sjednané v kolektivních smlouvách

Pro určité činnosti platí specifické odvětvové minimální mzdy sjednané v kolektivních smlouvách, které jsou vyšší než zákonná minimální mzda. Kolektivní smlouvy, v nichž je sjednaná úroveň odměňování nižší než zákonná minimální mzda, jsou nepřípustné. Výjimky ze zákonné minimální mzdy u odvětvových minimálních mezd sjednaných v rozšířených kolektivních smlouvách vyššího stupně neplatí! Tyto odvětvové minimální mzdy platí pro všechny zaměstnavatele v daném odvětví, tj. i pro ty, pro něž dotyčná kolektivní smlouva není závazná.

Pozor: Minimální mzda platí za každou odpracovanou hodinu, tj. i v případě, když je výše výdělku stanovena na základě odvedeného výkonu. Tyto takzvané dohody o kusové či akordní mzdě v rámci výkonového odměňování jsou přípustné pouze tehdy, pokud vyplácená mzda není nižší než zákonná minimální mzda, resp. příslušná minimální mzda vyplývající z kolektivní smlouvy. To znamená, že např. pokojská musí za každou hodinu obdržet minimální mzdu platnou v odvětví úklidu budov nezávisle na tom, kolik pokojů či metrů čtverečních stihla uklidit.

Je-li mzda zaměstnance vyplácena pravidelně, je zaměstnavatel povinen vydat mu písemný doklad obsahující údaje o částce mzdy (vč. jednotlivých složek mzdy) a o provedených srážkách.

Tip: Dokumentujte si své odpracované hodiny a, pokud to je možné, nechte si svou evidenci podepsat zaměstnavatelem. Dbejte při vyúčtování mzdy na to, aby vám byla skutečně vyplacena minimální mzda za všechny odpracované hodiny. Pokud vaše výplatní páska není v pořádku, obraťte se na svůj odborový svaz.

 

Minimální mzdy v Německu:

Odvětví

Skupina zaměstnanců / mzdová/platová třída

od / do

 

Východní spolk. země

Západní spolk. země

Berlín

 

 

EUR / hod.

Všeobecná zákonná minimální mzda

01/2020-12/2020

9,35 €

9,35 €

9,35 €

Odpadové hospodářství

10/2019-09/2020

10/2020-09/2021

10/2021-09/2022

10,00 €

10,25 €

10,45 €

10,00 €

10,25 €

10,45 €

10,00 €

10,25 €

10,45 €

Počáteční a další odborné vzdělávání a příprava pedagogičtí pracovníci

 

 

 

pedagogičtí pracovníci s bakalářským vzděláním

 

 

01/2020-12/2020

01/2021-12/2021

01/2022-12/2022

 

01/2020-12/2020

01/2021-12/2021

01/2022-12/2022

 

16,19 €

16,68 €

17,18 €

 

16,39 €

17,02 €

17,70 €

 

16,19 €

16,68 €

17,18 €

 

16,39 €

17,02 €

17,70 €

 

16,19 €

16,68 €

17,18 €

 

16,39 €

17,02 €

17,70 €

Hlavní stavební výroba

stavební dělníci

 

kvalifikovaní dělníci

 

 04/2020-12/2020

 

04/2020-12/2020

12,55 €

 

12,55 €

 12,55 €

 

15,40 €

 12,55 €

 

15,25 €

Pokrývačské řemeslo

nevyučení pracovníci

 

 

vyučení s výučním listem

 

02/2020-12/2020

01/2021-12/2021

 

02/2020-12/2020

01/2021-12/2021

 

12,40 €

12,60 €

 

13,60 €

14,10 €

 

12,40 €

12,60 €

 

13,60 €

14,10 €

 

12,40 €

12,60 €

 

13,60 €

14,10 €

Elektrikářské řemeslo
Pro všechny zaměstnance, pokud vykonávají činnosti v oblasti elektrotechniky a informační techniky.

 

01/2020-12/2020

01/2021-12/2021

01/2022-12/2022

01/2023-12/2023

01/2024-12/2024

11,90 €

12,40 €

12,90 €

13,40 €

13,95 €

11,90 €

12,40 €

12,90 €

13,40 €

13,95 €

11,90 €

12,40 €

12,90 €

13,40 €

13,95 €

Úklid a čištění budov

vnitřní a údržbové čisticí a úklidové práce

 

 

čištění skleněných ploch a fasád

 

 

01/2020-11/2020

12/2020-12/2020

 

01/2020-11/2020

12/2020-12/2020

 

10,55 €

10,80 €

 

13,50 €

14,10 €

 

10,80 €

10,80 €

 

14,10 €

14,10 €

 

10,80 €

10,80 €

 

14,10 €

14,10 €

Služby přepravy a zpracování hotovosti a cenin

přeprava hotovosti a cenin

 

zpracování hotovosti

 

01/2020-12/2020

 

01/2020-12/2020

 

14,42 €

 

12,16 €

 

 

závisle na spolk. zemi

 

14,42 €

 

12,16 €

Lešenářské řemeslo

07/2019-07/2020

11,88 €

11,88 €

11,88 €

Malíři a lakýrníci

nevyučení pracovníci

 

 

vyučení s výučním listem

 

 

05/2019-04/2020

05/2020-04/2021

 

05/2019-04/2020

05/2020-04/2021

 

10,85 €

11,10 €

 

12,95 €

13,50 €

 

10,85 €

11,10 €

 

13,30 €

13,50 €

 

10,85 €

11,10 €

 

13,30 €

13,50 €

Sociální péče

pomocní pracovníci v oblasti pečovatelské práce bez odborné kvalifikace

 

 

 

 

kvalifikovaní pomocní pracovníci v oblasti pečovatelské práce (min. 1leté odborné vzdělání a příslušná praxe v oboru)

 

odborní pracovníci v oblasti pečovatelsko-ošetřovatelské práce

 

01/2020-06/2020

07/2020-03/2021

04/2021-08/2021

09/2021-03/2022

ab 04/2022

 

04/2021-08/2021

09/2021-03/2022

ab 04/2022

 

07/2021-03/2022

ab 04/2022

 

10,85 €

11,20 €

11,50 €

12,00 €

12,55 €

 

12,20 €

12,50 €

13,20 €

 

15,00 €

15,40 €

 

11,35 €

11,60 €

11,80 €

12,00 €

12,55 €

 

12,50 €

12,50 €

13,20 €

 

15,00 €

15,40 €

 

11,35 €

11,60 €

11,80 €

12,00 €

12,55 €

 

12,50 €

12,50 €

13,20 €

 

15,00 €

15,40 €

Kominíci

10/2018-12/2020

13,20 €

13,20 €

13,20 €

Kamenické a kamenosochařské řemeslo

09/2019-04/2020

05/2020-04/2021

11,85 €

12,20 €

11,85 €

12,20 €

11,85 €

12,20 €

Agenturní zaměstnávání

 

10/2019-03/2020

04/2020-09/2020

10/2020-03/2021

04/2021-03/2022

04/2022-03/2023

9,66 €

9,88 €

10,10 €

10,45 €

10,88 €

9,96 €

10,15 €

10,15 €

10,45 €

10,88 €

9,66 €

9,88 €

10,10 €

10,45 €

10,88 €

 Stav: 1. 9. 2020. Kurzivou: Závaznost ještě nebyla rozšířena vyhláškou na ostatní zaměstnavatele v odvětví.

 

Mindestlohn und Branchenmindestlöhne 2020 in Deutschland

Płaca minimalna i branżowe płace minimalne w 2020 r. w Niemczech

 

Právní upozornění o vyloučení odpovědnosti: Tato publikace obsahuje všeobecné informace sloužící k orientaci. Není možné převzít odpovědnost za správnost všech obsažených údajů, ani z nich odvodit jakékoliv právní nároky. Stav: 01. 09. 2020


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Artikel
Płaca minimalna i branżowe płace minimalne w 2020 r. w Niemczech
Od dnia 1 stycznia 2020 r. ustawowa płaca minimalna wynosi w Niemczech 9,35 euro. Obok ustawowej płacy minimalnej istnieje szereg branżowych płac minimalnych. Są one negocjowane w układzie zbiorowym przez związki zawodowe i pracodawców oraz uznawane przez rząd za powszechnie obowiązujące. Obowiązują dla wszystkich zakładów branży - również tych, które nie są związane układem zbiorowym. weiterlesen …
Artikel
Mindestlohn und Branchenmindestlöhne 2020 in Deutschland
Seit dem 1. Januar 2020 beträgt der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland 9,35 Euro. Neben dem gesetzlichen Mindestlohn gibt es etliche Branchenmindestlöhne. Diese werden von Gewerkschaften und Arbeitgebern in einem Tarifvertrag ausgehandelt und von der Politik für allgemeinverbindlich erklärt. Sie gelten für alle Betriebe der Branche – auch für die, die nicht tarifgebunden sind. weiterlesen …
Artikel
Kinderbonus v Německu – nárok, výše, výplata
Účelem jednorázového příspěvku k přídavku na dítě (Kinderbonus) je podpořit rodiny v těžké době pandemie koronaviru. Máte otázky k příspěvku Kinderbonus v Německu? Sestavili jsme pro Vás několik důležitých informací. Stručně a konkrétně. weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten