Deutscher Gewerkschaftsbund

Międzyregionalna Rada Związkowa Łaba-Nysa

IGR

Inicjatywa transgraniczna

Międzyregionalna Rada Związkowa (MRZ) Łaba - Nysa jest wspólną, transgraniczną inicjatywą Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność, OPZZ Dolny Śląsk, Czesko - Morawskiej Konfederacji Związków Zawodowych ČMKOS Północne Czechy i DGB Region Saksonia.

Rada utworzona została w kwietniu 1993 r. w Szklarskiej Porębie i jest jedną z istniejących obecnie 45 międzyregionalnych rad związkowych w Europie.


Wyrównanie społeczne dla regionu

Międzyregionalne rady związkowe rozumieją się jako podmioty działające w regionach przygranicznych i są zrzeszone w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

Celem priorytetowym MRZ Łaba – Nysa jest wniesienie wkładu do wyrównania stosunków pracy i życia mieszkających w regionie ludzi oraz podejmowanie wysiłków, aby Trójstyk stał się modelowym regionem partnerstwa społecznego i partycypacji społecznej.


Partnerzy MRZ Łaba-Nysa

  • angażuje się na rzecz transgranicznej kooperacji reprezentując interesy pracowników na pograniczu,
  • opracowuje transgraniczne koncepcje rozwiązywania problemów regionalnych,
  • opracowuje wspólne stanowiska uczestniczących w niej związków zawodowych odnośnie ważnych kwestii dotyczących regionu, jak np. bezrobocie, zmiany strukturalne, transgraniczne stosunki pracy, różnice płacowe, środowisko,
  • wskazuje na problemy regionu na szczeblu europejskim,
  • organizuje spotkania i wymianę pracowników oraz związkowców z uczestniczących krajów
  • oraz wspomaga międzyregionalną współpracę młodzieży i wspólne działania młodych związkowców.
 

 

Prezydium Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa

Niemcy
Markus Schlimbach DGB Region Saksonia wiceprzewodniczący
Jan Otto IG Metall biuro Budziszyn członek Prezydium
Ines Kuche ver.di Region Saksonia/Saksonia-Anhalt/Turyngia członek Prezydium
Polska
Andrzej Otrᶒba OPZZ Dolny Śląsk wiceprzewodniczący
Franciszek Kopeć NSZZ „Solidarność” Region Jelenia Góra członek Prezydium
Bogusław Wojtas NSZZ „Solidarność” Region Jelenia Góra członek Prezydium
Czechy
Josef Slunečka RROS ČMKOS ÚK przewodniczący
Miroslav Tlapák SčSOO DP członek Prezydium
Alena Benešová RROS ČMKOS ÚK członek Prezydium

Prezydium Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa - 2019

Präsidium

od lewej do prawej: Andrzej Otrᶒba, przewodniczący OPZZ Dolny Śląsk, Markus Schlimbach, przewodniczący DGB Saksonia, Bogusław Wojtas, wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Jelenia Góra, Franciszek Kopeć, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Jelenia Góra, Josef Slunečka, przewodniczący SčSOO DP, Miroslav Tlapák, SčSOO DP, Alena Benešová, RROS ČMKOS ÚK. Brakuje: Jan Otto, pierwszy pełnomocnik IG Metall Budziszyn, Ines Kuche, wicekierownik Regionu ver.di Saksonia/Saksonia-Anhalt/Turyngia.

Themenverwandte Beiträge

Artikel
Deutsche, Polen, Tschechen: Gewerkschafter zur Europawahl
Aus Polen? Deutschland? Tschechien? Unter Gewerkschaftsmitgliedern spielt daskeine Rolle. Im Zeichen der bevorstehenden Europawahl Ende Mai treffen sich am 12./13. April Mitglieder des interregionalen Gewerkschaftsrats (IGR) Elbe-Neiße in Dresden."Europa.Jetzt aber richtig!" ist ihr Motto, Solidarität ist ihr Thema. Und Austausch darüber, wie sich die Arbeitsbedingungen in den drei Ländern verbessern lassen. Der IGR Elbe-Neiße ist einer von 45 Interregionalen Gewerkschaftsräten in Europa. weiterlesen …
Artikel
Chemnitz: Ein Europa für Gute Arbeit. Jetzt aber richtig!
Am 08.05.2019 findet in Chemnitz die Eröffnung des Hauses der Gewerkschaften mit einem vielfältigen Programm statt. Darunter eine Veranstaltung mit den Kandidat*innen zur Europawahl. mensch.wähl.mich. Fragen, Antworten und Positionen zur Europäischen Union. Mach mit! weiterlesen …
Artikel
Die Interviews mit den Spitzenkandidat*innen auf dem Wahlhearing des DGB am 16.8.2019 in Dresden (Video-Clip)
Heiße Diskussionen mit den Kandidatinnen und Kandidaten zur Landtagswahl am City-Beach Dresden. 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Gewerkschaften, Betrieben und Verwaltungen diskutierten mit Katja Meier (Bündnis90/GRÜNE), Alexander Dierks (CDU), Antje Feiks (DIE LINKE), Thomas Kunz (FDP) und Martin Dulig (SPD). weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten