Deutscher Gewerkschaftsbund

Międzyregionalna Rada Związkowa Łaba-Nysa

IGR

Inicjatywa transgraniczna

Międzyregionalna Rada Związkowa (MRZ) Łaba - Nysa jest wspólną, transgraniczną inicjatywą Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność, OPZZ Dolny Śląsk, Czesko - Morawskiej Konfederacji Związków Zawodowych ČMKOS Północne Czechy i DGB Region Saksonia.

Rada utworzona została w kwietniu 1993 r. w Szklarskiej Porębie i jest jedną z istniejących obecnie 45 międzyregionalnych rad związkowych w Europie.


Wyrównanie społeczne dla regionu

Międzyregionalne rady związkowe rozumieją się jako podmioty działające w regionach przygranicznych i są zrzeszone w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

Celem priorytetowym MRZ Łaba – Nysa jest wniesienie wkładu do wyrównania stosunków pracy i życia mieszkających w regionie ludzi oraz podejmowanie wysiłków, aby Trójstyk stał się modelowym regionem partnerstwa społecznego i partycypacji społecznej.


Partnerzy MRZ Łaba-Nysa

  • angażuje się na rzecz transgranicznej kooperacji reprezentując interesy pracowników na pograniczu,
  • opracowuje transgraniczne koncepcje rozwiązywania problemów regionalnych,
  • opracowuje wspólne stanowiska uczestniczących w niej związków zawodowych odnośnie ważnych kwestii dotyczących regionu, jak np. bezrobocie, zmiany strukturalne, transgraniczne stosunki pracy, różnice płacowe, środowisko,
  • wskazuje na problemy regionu na szczeblu europejskim,
  • organizuje spotkania i wymianę pracowników oraz związkowców z uczestniczących krajów
  • oraz wspomaga międzyregionalną współpracę młodzieży i wspólne działania młodych związkowców.
 

 

Prezydium Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa

Niemcy
Markus Schlimbach DGB Region Saksonia wiceprzewodniczący
Jan Otto IG Metall biuro Budziszyn członek Prezydium
Ines Kuche ver.di Region Saksonia/Saksonia-Anhalt/Turyngia członek Prezydium
Polska
Andrzej Otrᶒba OPZZ Dolny Śląsk wiceprzewodniczący
Franciszek Kopeć NSZZ „Solidarność” Region Jelenia Góra członek Prezydium
Bogusław Wojtas NSZZ „Solidarność” Region Jelenia Góra członek Prezydium
Czechy
Josef Slunečka RROS ČMKOS ÚK przewodniczący
Miroslav Tlapák SčSOO DP członek Prezydium
Alena Benešová RROS ČMKOS ÚK członek Prezydium

Prezydium Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa - 2019

Präsidium

od lewej do prawej: Andrzej Otrᶒba, przewodniczący OPZZ Dolny Śląsk, Markus Schlimbach, przewodniczący DGB Saksonia, Bogusław Wojtas, wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Jelenia Góra, Franciszek Kopeć, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Jelenia Góra, Josef Slunečka, przewodniczący SčSOO DP, Miroslav Tlapák, SčSOO DP, Alena Benešová, RROS ČMKOS ÚK. Brakuje: Jan Otto, pierwszy pełnomocnik IG Metall Budziszyn, Ines Kuche, wicekierownik Regionu ver.di Saksonia/Saksonia-Anhalt/Turyngia.

Themenverwandte Beiträge

Video
Video: Harte Zeiten für Grenzgänger
Im Zuge der Corona-Pandemie und den Quarantäne-Maßnahmen in unseren Nachbarländern Polen und Tschechien, sind immer wieder spezifische Probleme von Beschäftigten aus Polen und Tschechien und von Grenzgängern aus den beiden Ländern aufgetaucht. Sie brauchen unsere praktische Solidarität. weiterlesen …
Video
Markus Schlimbach - Vorsitzender DGB Sachsen
"Dass wir als Gewerkschaften dafür eintreten, dass diese Menschen eine ordentliche Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen haben" weiterlesen …
Pressemeldung
DGB Sachsen macht Vorschläge für ein Konjunkturprogramm für Sachsen
Der DGB Sachsen begrüßt die Ankündigung der Sächsischen Staatsregierung für ein eigenes Konjunkturprogramm. Jetzt die richtigen Akzente setzen, um soziale und ökologische Verbesserungen zu erreichen. Dabei geht es nicht nur um kurzfristige Aktionen, sondern auch um langfristige Impulse für die Wirtschaftsentwicklung in Sachsen. Zur Pressemeldung

Zuletzt besuchte Seiten