Deutscher Gewerkschaftsbund

Międzyregionalna Rada Związkowa Łaba-Nysa

IGR

Inicjatywa transgraniczna

Międzyregionalna Rada Związkowa (MRZ) Łaba - Nysa jest wspólną, transgraniczną inicjatywą Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność, OPZZ Dolny Śląsk, Czesko - Morawskiej Konfederacji Związków Zawodowych ČMKOS Północne Czechy i DGB Region Saksonia.

Rada utworzona została w kwietniu 1993 r. w Szklarskiej Porębie i jest jedną z istniejących obecnie 45 międzyregionalnych rad związkowych w Europie.


Wyrównanie społeczne dla regionu

Międzyregionalne rady związkowe rozumieją się jako podmioty działające w regionach przygranicznych i są zrzeszone w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

Celem priorytetowym MRZ Łaba – Nysa jest wniesienie wkładu do wyrównania stosunków pracy i życia mieszkających w regionie ludzi oraz podejmowanie wysiłków, aby Trójstyk stał się modelowym regionem partnerstwa społecznego i partycypacji społecznej.


Partnerzy MRZ Łaba-Nysa

  • angażuje się na rzecz transgranicznej kooperacji reprezentując interesy pracowników na pograniczu,
  • opracowuje transgraniczne koncepcje rozwiązywania problemów regionalnych,
  • opracowuje wspólne stanowiska uczestniczących w niej związków zawodowych odnośnie ważnych kwestii dotyczących regionu, jak np. bezrobocie, zmiany strukturalne, transgraniczne stosunki pracy, różnice płacowe, środowisko,
  • wskazuje na problemy regionu na szczeblu europejskim,
  • organizuje spotkania i wymianę pracowników oraz związkowców z uczestniczących krajów
  • oraz wspomaga międzyregionalną współpracę młodzieży i wspólne działania młodych związkowców.
 

 

Prezydium Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa

Niemcy
Markus Schlimbach DGB Region Saksonia wiceprzewodniczący
Jan Otto IG Metall biuro Budziszyn członek Prezydium
Ines Kuche ver.di Region Saksonia/Saksonia-Anhalt/Turyngia członek Prezydium
Polska
Andrzej Otrᶒba OPZZ Dolny Śląsk wiceprzewodniczący
Franciszek Kopeć NSZZ „Solidarność” Region Jelenia Góra członek Prezydium
Bogusław Wojtas NSZZ „Solidarność” Region Jelenia Góra członek Prezydium
Czechy
Josef Slunečka RROS ČMKOS ÚK przewodniczący
Miroslav Tlapák SčSOO DP członek Prezydium
Alena Benešová RROS ČMKOS ÚK członek Prezydium

Prezydium Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa - 2019

Präsidium

od lewej do prawej: Andrzej Otrᶒba, przewodniczący OPZZ Dolny Śląsk, Markus Schlimbach, przewodniczący DGB Saksonia, Bogusław Wojtas, wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Jelenia Góra, Franciszek Kopeć, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Jelenia Góra, Josef Slunečka, przewodniczący SčSOO DP, Miroslav Tlapák, SčSOO DP, Alena Benešová, RROS ČMKOS ÚK. Brakuje: Jan Otto, pierwszy pełnomocnik IG Metall Budziszyn, Ines Kuche, wicekierownik Regionu ver.di Saksonia/Saksonia-Anhalt/Turyngia.

Themenverwandte Beiträge

Pressemeldung
Vorschlag zur Anpassung des Mindestlohns ist ein Erfolg
Die Mindestlohn-Kommission schlägt vor, den gesetzlichen Mindestlohn in zwei Stufen auf 9,35 Euro anzuheben: zum 1. Januar 2019 auf 9,19 Euro und zum 1. Januar 2020 auf 9,35 Euro. Der DGB begrüßt den Vorschlag, fordert aber stärkere Kontrollen. Zur Pressemeldung
Artikel
Soziale Sicherheit in Deutschland, Polen und Tschechien
Bei der Aufnahme einer Arbeit im Nachbarland, entstehen viele Fragen. Zur Krankenversicherung, zum Kindergeld, zur Rentenversicherung oder zur Unfallversicherung. Das gilt besonders für Grenzgänger, die in einem Land arbeiten und in einem anderen Land wohnen. Auf dieser Seite werden die wichtigsten Fragen kurz und konkret beantwortet. weiterlesen …
Artikel
Sociální zabezpečení v Německu, v Polsku, v Česku
Nástup do zaměstnání v sousedním státě je spojen s mnoha otázkami ohledně zdravotního pojištění, příspěvků na děti, důchodového pojištění či úrazového pojištění zaměstnanců. Platí to zejména pro přeshraniční pracovníky, kteří pracují v jedné zemi a bydlí v jiné zemi. Na této stránce jsou stručně a konkrétně zodpovězeny nejdůležitější otázky. weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten