Deutscher Gewerkschaftsbund

Płaca minimalna i branżowe płace minimalne w 2024 r. w Niemczech

Zarobki: wynagrodzenia i płace minimalne w Niemczech

Zanim podpiszesz umowę o pracę lub podejmiesz pracę, sprawdź wysokość wynagrodzenia. Nie podpisuj umowy, której nie rozumiesz. Tutaj znajdziesz krótkie informacje na temat poziomu wynagrodzeń w Niemczech.

Jak regulowana jest wysokość wynagrodzenia?

Jeśli pracodawcę obowiązuje układ zbiorowy, to wysokość twojego wynagrodzenia jest w nim uregulowana. Układy zbiorowe są negocjowane między pracodawcami a związkami zawodowymi i określają np. płatności specjalne i dodatki.

Jeśli Twojego pracodawcę nie obowiązuje układ zbiorowy, musisz negocjować swoje wynagrodzenie bezpośrednio z pracodawcą. Dowiedz się wcześniej, jakie zarobki są przyjęte w twojej branży i z twoim wykształceniem.

Ważne: W Niemczech obowiązują wiążące płace minimalne, poniżej których wynagrodzenie wypłacane przez twojego pracodawcę nie może spaść.

Powszechna ustawowa płaca minimalna

W Niemczech obowiązuje powszechna ustawowa płaca minimalna jako dolna granica.

Obecnie wynosi 12,41 euro. Z dniem 1.1.2022 wzrasta ona do 12,82 euro.

Istnieją tylko nieliczne wyjątki od płacy minimalnej: młodzież poniżej 18 lat bez wykształcenia zawodowego, określone grupy stażystów, uczniów zawodu oraz zarejestrowani w Niemczech długotrwale bezrobotni.

Obok ustawowej płacy minimalnej istnieje szereg branżowych płac minimalnych. Są one negocjowane przez związki zawodowe i pracodawców w układzie zbiorowym i uznawane przez polityków za powszechnie obowiązujące. Dotyczą one wszystkich firm danej branży.

Branżowe płace minimalne z układów zbiorowych

Dla pewnych prac obowiązują branżowe płace minimalne z układów zbiorowych, które przewyższają ustawową płacę minimalną. Układy zbiorowe zawierające stawki poniżej ustawowej płacy minimalnej są niedopuszczalne.

Wyjątki od ustawowej płacy minimalnej nie obowiązują w przypadku płac minimalnych z układów zbiorowych! Dotyczą one wszystkich zakładów branży.

Uwaga: Płaca minimalna obowiązuje za każdą godzinę pracy nawet wtedy, gdy wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie osiągniętej wydajności. Te tzw. porozumienia o wynagrodzeniu akordowym/ jednostkowym są dopuszczalne tylko wówczas, gdy wynagrodzenie w przeliczeniu na godzinę pracy nie wynosi mniej niż ustawowa płaca minimalna lub płace minimalne z układu zbiorowego. To oznacza, że sprzątaczka za każdą godzinę pracy musi dostać płacę minimalną dla branży sprzątania budynków, niezależnie od tego, ile pokoi czy metrów kwadratowych wysprząta.

Jak kontrolować wypłatę?

W przypadku regularnej wypłaty wynagrodzenia pracodawca musi wręczać pracownikom pisemne pokwitowanie kwoty zarobionego wynagrodzenia oraz poszczególnych rodzajów dokonanych potrąceń.

Wskazówka: Jeżeli jesteś opłacany/opłacana za godzinę, to dokumentuj przepracowane godziny i jeśli możliwe, dawaj ten dokument do podpisu pracodawcy. Przy rozliczaniu wynagrodzenia zwracaj uwagę na to, czy płaca minimalna wypłacana jest za wszystkie przepracowane godziny i zwracaj się do swej organizacji związkowej, jeśli w rozliczeniu coś się nie zgadza.

Czy płace minimalne obowiązują też w minijob i prywatnych gospodarstwach domowych?

Tak. Również dla miniprac (minijob) do 538 euro, dla prac pomocniczych czy prac w prywatnych gospodarstwach domowych obowiązują płace minimalne.

 

Placa minimalne

DGB Sachsen

 

Mindestlohn und Branchenmindestlöhne 2024 in Deutschland

Minimální mzda a odvětvové minimální mzdy v Německu v roce 2024

 

Wykluczenie odpowiedzialności: Niniejsza publikacja zawiera ogólne informacje służące orientacji. Autorzy nie przejmują odpowiedzialności za poprawność wszystkich zawartych danych, które nie mogą być podstawą roszczeń prawnych. Stan: 21.02.2024.


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Artikel
Mindestlöhne in Deutschland 2024
Der gesetzliche Mindestlohn ist die unterste Haltelinie bei den Löhnen in Deutschland. Daneben gibt es noch Branchenmindestlöhne, die höher liegen. Richtig gute Löhne gibt es nur mit Tarifvertrag! Für Beschäftigte haben wir eine Kurzinfo in deutscher, tschechischer, polnischer, ukrainischer und russischer Sprache zur Bezahlung, dem gesetzlichen Mindestlohn und den Branchenmindestlöhnen erstellt. weiterlesen …
Pressemeldung
DGB Sachsen lehnt stationäre Grenzkontrollen zu Tschechien und Polen ab
Wir lehnen stationäre Grenzkontrollen strikt ab. Die politischen Akteure insbesondere auch in Sachsen sollten auf Stimmungsmache und haltlose Forderungen verzichten. Die Freizügigkeit innerhalb der EU ist ein Recht, dass nicht leichtfertig den Populisten geopfert werden darf. Die Rechte der grenzüberschreitend mobilen Beschäftigten müssen gewahrt werden. Zur Pressemeldung
Pressemeldung
DGB Sachsen fordert Ende der stationären Grenzkontrollen
Die Belastungen für Grenzpendlerinnen und Grenzpendler sowie im LKW-Verkehr in internationalen Lieferketten wachsen zunehmend und sind unerträglich geworden. Gleichzeitig stehen Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis. Unsere Kolleginnen und Kollegen bei der Bundespolizei sind durch die ständigen Einsätze dauerüberlastet. Die EU-Freizügigkeitsrechte dürfen nicht weiter mit Füßen getreten werden. Zur Pressemeldung