Deutscher Gewerkschaftsbund

23.01.2020
Stan: 1.9.2020

Płaca minimalna i branżowe płace minimalne w 2020 r. w Niemczech

Od dnia 1 stycznia 2020 r. ustawowa płaca minimalna wynosi w Niemczech 9,35 euro. Obok ustawowej płacy minimalnej istnieje szereg branżowych płac minimalnych. Są one negocjowane w układzie zbiorowym przez związki zawodowe i pracodawców oraz uznawane przez rząd za powszechnie obowiązujące. Obowiązują dla wszystkich zakładów branży - również tych, które nie są związane układem zbiorowym.

Jak regulowana jest wysokość wynagrodzenia?

Wysokość wynagrodzenia jest albo uregulowana w układach zbiorowych pracy, albo negocjowana z pracodawcą. Dotyczy to również wypłat specjalnych, np. trzynastej pensji. W Niemczech obowiązują wiążące płace minimalne, poniżej których wynagrodzenie wypłacane przez twojego pracodawcę nie może spaść.

Powszechna ustawowa płaca minimalna

Istnieje ustawowa płaca minimalna w wysokości 9,35 euro za godzinę pracy. Wyjątek stanowi obecnie młodzież poniżej 18 lat, określone grupy stażystów, uczniów zawodu oraz zarejestrowani w Niemczech długotrwale bezrobotni. Więcej informacji o wyjątkach: www.dgb.de pod hasłem: „Płaca minimalna”

Branżowe płace minimalne z układów zbiorowych

Dla pewnych prac obowiązują branżowe płace minimalne z układów zbiorowych, które przewyższają ustawową płacę minimalną. Układy zbiorowe zawierające stawki poniżej ustawowej płacy minimalnej są niedopuszczalne. Wyjątki od ustawowej płacy minimalnej nie obowiązują w przypadku płac minimalnych z układów zbiorowych! Dotyczą one wszystkich zakładów branży – także tych niezwiązanych układem zbiorowym.

Uwaga: Płaca minimalna obowiązuje za każdą godzinę pracy nawet wtedy, gdy wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie osiągniętej wydajności. Te tzw. porozumienia o wynagrodzeniu akordowym/ jednostkowym są dopuszczalne tylko wówczas, gdy wynagrodzenie w przeliczeniu na godzinę pracy nie wynosi mniej niż ustawowa płaca minimalna lub płace minimalne z układu zbiorowego. To oznacza, że sprzątaczka za każdą godzinę pracy musi dostać płacę minimalną dla branży sprzątania budynków, niezależnie od tego, ile pokoi czy metrów kwadratowych wysprząta.

W przypadku regularnej wypłaty wynagrodzenia pracodawca musi wręczać pracownikom pisemne pokwitowanie kwoty zarobionego wynagrodzenia oraz poszczególnych rodzajów dokonanych potrąceń.

Wskazówka: Dokumentuj przepracowane godziny i jeśli możliwe, dawaj ten dokument do podpisu pracodawcy. Przy rozliczaniu wynagrodzenia zwracaj uwagę na to, czy płaca minimalna wypłacana jest za wszystkie przepracowane godziny i zwracaj się do swej organizacji związkowej, jeśli w rozliczeniu coś się nie zgadza.

 

Płace minimalne w Niemczech:

Branża

Kategoria pracowników / kategoria wynagrodzenia

od / do

 

Landy wschodnie

Landy zachodnie

Berlin

 

 

€ / godz.

Powszechna ustawowa płaca minimalna

01/2020-12/2020

9,35 €

9,35 €

9,35 €

Gospodarka odpadowa

10/2019-09/2020

10/2020-09/2021

10/2021-09/2022

10,00 €

10,25 €

10,45 €

10,00 €

10,25 €

10,45 €

10,00 €

10,25 €

10,45 €

Kształcenie i doskonalenie zawodowe

pracownik pedagogiczny

 

 

 

pracownik pedagogiczny z dyplomem licencjata

 

 

01/2020-12/2020

01/2021-12/2021

01/2022-12/2022

 

01/2020-12/2020

01/2021-12/2021

01/2022-12/2022

 

16,19 €

16,68 €

17,18 €

 

16,39 €

17,02 €

17,70 €

 

16,19 €

16,68 €

17,18 €

 

16,39 €

17,02 €

17,70 €

 

16,19 €

16,68 €

17,18 €

 

16,39 €

17,02 €

17,70 €

Branża budowlana

robotnik

 

robotnik wykwalifikowany

 

04/2020-12/2020

 

04/2020-12/2020

12,55 €

 

12,55 €

12,55 €

 

15,40 €

12,55 €

 

15,25 €

Dekarstwo

pracownicy niewykwalifikowani

 

 

czeladnicy

 

02/2020-12/2020

01/2021-12/2021

 

02/2020-12/2020

01/2021-12/2021

 

12,40 €

12,60 €

 

13,60 €

14,10 €

 

12,40 €

12,60 €

 

13,60 €

14,10 €

 

12,40 €

12,60 €

 

13,60 €

14,10 €

Rzemiosło elektroniczne
Dla wszystkich zatrudnionych, jeżeli wykonują prace w zakresie elektroniki i techniki informatycznej.

 

01/2020-12/2020

01/2021-12/2021

01/2022-12/2022

01/2023-12/2023

01/2024-12/2024

11,90 €

12,40 €

12,90 €

13,40 €

13,95 €

11,90 €

12,40 €

12,90 €

13,40 €

13,95 €

11,90 €

12,40 €

12,90 €

13,40 €

13,95 €

Sprzątanie budynków

sprzątanie wnętrz

 

 

czyszczenie elewacji i mycie okien

 

 

01/2020-11/2020

12/2020-12/2020

 

01/2020-11/2020

12/2020-12/2020

 

10,55 €

10,80 €

 

13,50 €

14,10 €

 

10,80 €

10,80 €

 

14,10 €

14,10 €

 

10,80 €

10,80 €

 

14,10 €

14,10 €

Obsługa wartości pieniężnych

transport wartości pieniężnych

 

obsługa gotówki

 

01/2020-12/2020

 

01/2020-12/2020

 

14,42 €

 

12,16 €

 

w zależności od kraju związkowego

 

14,42 €

 

12,16 €

Rzemiosło montażu rusztowań

07/2019-07/2020

11,88 €

11,88 €

11,88 €

Malarze i lakiernicy

pracownicy niewykwalifikowani

 

 

czeladnicy

 

 

05/2019-04/2020

05/2020-04/2021

 

05/2019-04/2020

05/2020-04/2021

 

10,85 €

11,10 €

 

12,95 €

13,50 €

 

10,85 €

11,10 €

 

13,30 €

13,50 €

 

10,85 €

11,10 €

 

13,30 €

13,50 €

Opieka nad osobami starszymi i zniedołężniałymi

pomocnicy opiekuna

 

 

 

 

 

wykwalifikowani pomocnicy opiekuna
(min. 1 rok nauki i odpowiednie czynności)

 

 

wykwalifikowani opiekunowie

 

 

01/2020-06/2020

07/2020-03/2021

04/2021-08/2021

09/2021-03/2022

od 04/2022

 

04/2021-08/2021

09/2021-03/2022

od 04/2022

 

07/2021-03/2022

od 04/2022

 

10,85 €

11,20 €

11,50 €

12,00 €

12,55 €

 

12,20 €

12,50 €

13,20 €

 

15,00 €

15,40 €

 

11,35 €

11,60 €

11,80 €

12,00 €

12,55 €

 

12,50 €

12,50 €

13,20 €

 

15,00 €

15,40 €

 

11,35 €

11,60 €

11,80 €

12,00 €

12,55 €

 

12,50 €

12,50 €

13,20 €

 

15,00 €

15,40 €

Kominiarze

10/2018-12/2020

13,20 €

13,20 €

13,20 €

Kamieniarstwo i rzeźbienie w kamieniu

09/2019-04/2020

05/2020-04/2021

11,85 €

12,20 €

11,85 €

12,20 €

11,85 €

12,20 €

Praca tymczasowa

 

10/2019-03/2020

04/2020-09/2020

10/2020-03/2021

04/2021-03/2022

04/2022-03/2023

9,66 €

9,88 €

10,10 €

10,45 €

10,88 €

9,96 €

10,15 €

10,15 €

10,45 €

10,88 €

9,66 €

9,88 €

10,10 €

10,45 €

10,88 €

Stan: 01.09.2020. Kursywą: Nie uznano jeszcze powszechnego obowiązywania.

 

Mindestlohn und Branchenmindestlöhne 2020 in Deutschland

Minimální mzda a odvětvové minimální mzdy v Německu v roce 2020

 

Wykluczenie odpowiedzialności: Niniejsza publikacja zawiera ogólne informacje służące orientacji. Autorzy nie przejmują odpowiedzialności za poprawność wszystkich zawartych danych, które nie mogą być podstawą roszczeń prawnych. Stan: 1.9.2020.


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Artikel
Minimální mzda a odvětvové minimální mzdy v Německu v roce 2020
Od 1. ledna 2020 činí výše zákonné minimální mzdy v Německu 9,35 EUR. Kromě zákonné minimální mzdy existuje několik odvětvových minimálních mezd sjednaných mezi odborovými svazy a zaměstnavateli v kolektivních smlouvách vyššího stupně, jejichž závaznost byla příslušnými orgány rozšířena na všechny zaměstnavatele v daném odvětví, tj. i na ty, pro něž dotyčná kolektivní smlouva není závazná. weiterlesen …
Artikel
Mindestlohn und Branchenmindestlöhne 2020 in Deutschland
Seit dem 1. Januar 2020 beträgt der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland 9,35 Euro. Neben dem gesetzlichen Mindestlohn gibt es etliche Branchenmindestlöhne. Diese werden von Gewerkschaften und Arbeitgebern in einem Tarifvertrag ausgehandelt und von der Politik für allgemeinverbindlich erklärt. Sie gelten für alle Betriebe der Branche – auch für die, die nicht tarifgebunden sind. weiterlesen …
Artikel
Kinderbonus v Německu – nárok, výše, výplata
Účelem jednorázového příspěvku k přídavku na dítě (Kinderbonus) je podpořit rodiny v těžké době pandemie koronaviru. Máte otázky k příspěvku Kinderbonus v Německu? Sestavili jsme pro Vás několik důležitých informací. Stručně a konkrétně. weiterlesen …

Zuletzt besuchte Seiten