Deutscher Gewerkschaftsbund

20.09.2022

Płaca minimalna i branżowe płace minimalne w 2022 r. w Niemczech

Od 1 października 2022 r.: płaca minimalna 12 euro!

Zarobki: wynagrodzenia i płace minimalne w Niemczech

Zanim podpiszesz umowę o pracę lub podejmiesz pracę, sprawdź wysokość wynagrodzenia. Nie podpisuj umowy, której nie rozumiesz. Tutaj znajdziesz krótkie informacje na temat poziomu wynagrodzeń w Niemczech.

Jak regulowana jest wysokość wynagrodzenia?

Jeśli pracodawcę obowiązuje układ zbiorowy, to wysokość twojego wynagrodzenia jest w nim uregulowana. Układy zbiorowe są negocjowane między pracodawcami a związkami zawodowymi i określają np. płatności specjalne i dodatki.

Jeśli Twojego pracodawcę nie obowiązuje układ zbiorowy, musisz negocjować swoje wynagrodzenie bezpośrednio z pracodawcą. Dowiedz się wcześniej, jakie zarobki są przyjęte w twojej branży i z twoim wykształceniem.

Ważne: W Niemczech obowiązują wiążące płace minimalne, poniżej których wynagrodzenie wypłacane przez twojego pracodawcę nie może spaść.

Powszechna ustawowa płaca minimalna

W Niemczech obowiązuje powszechna ustawowa płaca minimalna jako dolna granica.

Z dniem 1.10.2022 wzrasta ona do 12 euro. Obecnie wynosi 10,45 euro.

Istnieją tylko nieliczne wyjątki od płacy minimalnej: młodzież poniżej 18 lat bez wykształcenia zawodowego, określone grupy stażystów, uczniów zawodu oraz zarejestrowani w Niemczech długotrwale bezrobotni.

Obok ustawowej płacy minimalnej istnieje szereg branżowych płac minimalnych. Są one negocjowane przez związki zawodowe i pracodawców w układzie zbiorowym i uznawane przez polityków za powszechnie obowiązujące. Dotyczą one wszystkich firm danej branży.

Branżowe płace minimalne z układów zbiorowych

Dla pewnych prac obowiązują branżowe płace minimalne z układów zbiorowych, które przewyższają ustawową płacę minimalną. Układy zbiorowe zawierające stawki poniżej ustawowej płacy minimalnej są niedopuszczalne.

Wyjątki od ustawowej płacy minimalnej nie obowiązują w przypadku płac minimalnych z układów zbiorowych! Dotyczą one wszystkich zakładów branży.

Uwaga: Płaca minimalna obowiązuje za każdą godzinę pracy nawet wtedy, gdy wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie osiągniętej wydajności. Te tzw. porozumienia o wynagrodzeniu akordowym/ jednostkowym są dopuszczalne tylko wówczas, gdy wynagrodzenie w przeliczeniu na godzinę pracy nie wynosi mniej niż ustawowa płaca minimalna lub płace minimalne z układu zbiorowego. To oznacza, że sprzątaczka za każdą godzinę pracy musi dostać płacę minimalną dla branży sprzątania budynków, niezależnie od tego, ile pokoi czy metrów kwadratowych wysprząta.

Jak kontrolować wypłatę?

W przypadku regularnej wypłaty wynagrodzenia pracodawca musi wręczać pracownikom pisemne pokwitowanie kwoty zarobionego wynagrodzenia oraz poszczególnych rodzajów dokonanych potrąceń.

Wskazówka: Jeżeli jesteś opłacany/opłacana za godzinę, to dokumentuj przepracowane godziny i jeśli możliwe, dawaj ten dokument do podpisu pracodawcy. Przy rozliczaniu wynagrodzenia zwracaj uwagę na to, czy płaca minimalna wypłacana jest za wszystkie przepracowane godziny i zwracaj się do swej organizacji związkowej, jeśli w rozliczeniu coś się nie zgadza.

Czy płace minimalne obowiązują też w minijob i prywatnych gospodarstwach domowych?

Tak. Również dla miniprac (minijob) do 450 euro (od 1.10.2022 do 520 euro), dla prac pomocniczych czy prac w prywatnych gospodarstwach domowych obowiązują płace minimalne.

Placa minimalne

DGB Sachsen

 

Mindestlohn und Branchenmindestlöhne 2022 in Deutschland

Minimální mzda a odvětvové minimální mzdy v Německu v roce 2022

 

Wykluczenie odpowiedzialności: Niniejsza publikacja zawiera ogólne informacje służące orientacji. Autorzy nie przejmują odpowiedzialności za poprawność wszystkich zawartych danych, które nie mogą być podstawą roszczeń prawnych. Stan: 20.09.2022.


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Artikel
Minimální mzda a odvětvové minimální mzdy v Německu v roce 2022
Zákonná minimální mzda se od 1. října zvyšuje na 12 EUR. Kromě zákonné minimální mzdy existuje řada odvětvových minimálních mezd sjednaných mezi odborovými svazy a zaměstnavateli v kolektivních smlouvách, jejichž závaznost byla příslušnými orgány rozšířena na všechny zaměstnavatele v daném odvětví. weiterlesen …
Artikel
Mindestlohn und Branchenmindestlöhne 2022 in Deutschland
In Deutschland gibt es einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn als Untergrenze. Am 1.10.2022 wird er auf 12 Euro angehoben! Neben dem gesetzlichen Mindestlohn gibt es etliche Branchenmindestlöhne. Diese werden von Gewerkschaften und Arbeitgebern in einem Tarifvertrag ausgehandelt und von der Politik für allgemeinverbindlich erklärt. weiterlesen …
Artikel
Ab 1. Oktober 2022: Mindestlohn 12 Euro!
Zum 1. Oktober 2022 wird der gesetzliche Mindestlohn auf 12 Euro angehoben. Ein Erfolg der Gewerkschaften. Für Beschäftigte haben wir eine Kurzinfo in deutscher, tschechischer, polnischer, ukrainischer und russischer Sprache zur Bezahlung, dem gesetzlichen Mindestlohn und den Branchenmindestlöhnen erstellt. weiterlesen …