Deutscher Gewerkschaftsbund

01.01.2017

Członkostwo się opłaca!

Dla mobilnych pracowników ochrona ze strony związków zawodowych w kwestiach prawa pracy i praw socjalnych jest szczególnie ważna. Bez związku zawodowego mobilni pracownicy ze względu na problemy językowe, brak wiedzy o prawach i obowiązkach, obowiązujących standardach pracy i standardach socjalnych w miejscu pracy itp. w szczególnym stopniu zagrożeni są samowolą pracodawców.

Mobilnym pracownikom zalecamy następujące postępowanie:

 • Czy w swoim kraju jesteś członkiem związku zawodowego? Przed podjęciem pracy za granicą spytaj, czy między Twoim związkiem zawodowym a związkiem zawodowym w nowym miejscu pracy istnieje porozumienie w sprawie uznania członkostwa i z jakich świadczeń możesz skorzystać.
 • W swoim kraju nie jesteś członkiem związku zawodowego? To w swoim nowym miejscu pracy przystąp do związku zawodowego właściwego dla Twojej branży.

Aby możliwie zmniejszyć barierę językową, udostępniamy „Osiem dobrych powodów zapisania się do związku“ oraz deklarację członkowską związku zawodowego należącego do DGB także w języku polskim i czeskim.

Członkostwo się opłaca!

Osiem dobrych powodów zapisania się do związku

 • 1. Ochrona prawna

  Wszedłeś w spór z pracodawcą, obawiasz się o swe miejsce pracy lub czujesz się niesprawiedliwie traktowany? Członkowie związku zawodowego mają zapewnioną bezpłatną ochronę prawną. To pomoc w przypadku sporów prawnych dotyczących życia zawodowego. W razie różnic zdań z ubezpieczeniem wypadkowym czy z ubezpieczeniem społecznym pomoże ochrona socjalnoprawna – również bezpłatnie.

 • 2. Świadczenia z układu zbiorowego pracy

  Układy zbiorowe pracy wynegocjowane przez związki zawodowe zrzeszone w DGB zapewniają wiele korzyści. Tylko związkowcom przysługują wszystkie świadczenia wynikające z układów zbiorowych pracy.

 • 3. Wsparcie w konfliktach na tle układu zbiorowego

  W przypadku akcji protestacyjnych może być ostro. Związki zawodowe wspierają swych członków w razie strajku, lokautu i szykan ze strony pracodawcy.

 • 4. Szkolenie i doskonalenie zawodowe

  Doskonalenie zawodowe jest coraz ważniejsze. Związki zawodowe zapewniają swym członkom seminaria dot. spraw zakładowych i społecznych. Również rodzice mogą skorzystać z oferty szkoleniowej, ponieważ na wielu seminariach zapewniona jest opieka nad dziećmi.

 • 5. Ubezpieczenie NW w czasie wolnym

  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie wolnym jest w wielu związkach zawodowych standardem zawartym w składce członkowskiej. Jeżeli w czasie wolnym zdarzy Ci się wypadek i będziesz musiał być leczony w szpitalu, otrzymasz odszkodowanie za każdy dzień pobytu w szpitalu. W przypadku poważnych zdarzeń losowych przysługuje odszkodowanie z tytułu inwalidztwa lub zgonu.

 • 6. Doradztwo i informacja

  Jakie prawa daje mi układ zbiorowy pracy? Co przysługuje mi w przypadku bezrobocia? Czy są zakładowe plany emerytalne? W swych bezpłatnych broszurach informacyjnych i gazetkach członkowskich związki zawodowe DGB na bieżąco informują swych członków o aktualnych sprawach i oferują praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy. Jeżeli masz konkretne pytania, możesz skorzystać z indywidualnego i kompetentnego doradztwa kolegów ze związków zawodowych zrzeszonych w DGB.

   

 • 7. Szczególny serwis i specjalne warunki

  W niektórych związkach zawodowych DGB istnieją specjalne warunki dla członków, np. w podróży, przy kupnie lub ubezpieczaniu samochodu czy w abonamencie na komórkę. Szczegółów dowiesz się w swym związku zawodowym.

 • 8. Praca polityczna

  Społeczeństwo musi być spójne i solidarne, praca i dochód muszą być sprawiedliwie dzielone, słabi potrzebują ochrony – o to walczy DGB jako federacja związków zawodowych. Siła organizacji członkowskich DGB na scenie politycznej wynika z ich bazy członkowskiej. Siedem milionów członków zapewnia związkom zawodowym poważny wpływ na politykę. A im nas więcej, tym większe są nasze możliwości.

 

Hier Online Mitglied werden: 

https://www.dgb.de/service/mitglied-werden/index.html

 


Nach oben