Deutscher Gewerkschaftsbund

Information for cross-border workers

INFORMATIONEN | INFORMACJE | INFORMACE

INFORMATIONEN für Grenzgänger im Grenzaum Deutschland-Polen-Tschechien |

INFORMACJE dla pracowników przygranicznych na pograniczu Polska – Niemcy – Czechy |

INFORMACE pro přeshraniční pracovníky v česko-německo-polském pohraničí

Arbeitsrecht | Prawo pracy | Pracovní právo

Soziale Sicherheit | Zabezpieczenie społeczne | Sociální zabezpečení

Mindestlohn | Płaca minimalna | minimální mzda

Aktuelles | Aktuality | Aktualności

Kurz + konkret | krótko + konkretnie | stručně + konkrétně

Information und Beratung | Informacja i doradztwo | Informace a poradenství