Deutscher Gewerkschaftsbund

15.10.2020
Stan 1.6.2022

Wjazd do Niemiec: Ważne informacje dla zatrudnionych z Polski, którzy pracują w Saksonii

Uwaga: Niniejsza strona informacyjna jest aktualizowana po nastąpieniu zmian.

Na tej stronie informujemy o warunkach wjazdu dla pracowników przygranicznych, którzy pracują w Saksonii a wjeżdżają z Polski. Ponieważ przepisy bardzo szybko się zmieniają, sprawdzaj informacje regularnie.


Wjazd z Polski do Niemiec - aktualne wskazówki:

Uwaga: Zmiany w przepisach wjazdowych do Niemiec od 01.06.2022. Obowiązek przedstawienia zaświadczenia i obowiązek rejestracji zostają zniesione w przypadku wjazdu z obszarów, które nie są obszarami występowania wariantów wirusa. W przypadku wjazdu z tych obszarów nie jest wymagane zaświadczenie (szczepienia, ozdrowienia lub testu) ani rejestracja wjazdu. W przypadku wjazdu z obszarów występowania wariantów wirusa nadal obowiązują przepisy dotyczące rejestracji wjazdu, obowiązku przedstawienia zaświadczenia i 14-dniowej kwarantanny. Przepisy te obowiązują do 31.08.2022. Obecnie w Niemczech nie wyznaczono żadnych obszarów występowania wariantów wirusa. W przypadku jakichkolwiek zmian, będziemy aktualizować stronę informacyjną.


Wjazd do Niemiec

Od 13.05.2021 obowiązuje w Niemczech rozporządzenie w sprawie wjazdu w związku z koronawirusem, regulujące jednolicie dla całych Niemiec obowiązki w zakresie rejestracji, dokumentowania i izolacji przy wjeździe do Niemiec. Czyli nie ma już różnych przepisów w zależności od kraju związkowego. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31.8.2022.

Informacje dotyczące obowiązku rejestracji, kwarantanny i dokumentacji w Niemczech:

Jeżeli w ciągu ostatnich 10 dni nie byłaś/byłeś na obszarze występowania wariantów wirusa, nie musisz przy wjeździe do Niemiec posiadać zaświadczenia (o teście, ozdrowieniu czy zaszczepieniu) i nie musisz dokonywać rejestracji wjazdu.

Jeżeli w ciągu ostatnich 10 dni przed wjazdem do Niemiec przebywał/a Pan/i w obszarze, który w chwili wjazdu opublikowany jest przez Instytut Roberta Kocha jako  obszar występowania wariantów wirusa, to przed dokonaniem wjazdu do Niemiec jest Pan/i zobowiązany/a do wypełnienia cyfrowej deklaracji wjazdu i do udania się kwarantannę na 14 dni. Osoby od ukończonego 12. roku życia potrzebują do wjazdu negatywnego testu PCR. W tym przypadku nie wystarczy zaświadczenie o ozdrowieniu lub zaszczepieniu.

Obszary występowania wariantów wirusa znajdziesz na stronie RKI: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Rejestracji dokonuje się elektronicznie przed wjazdem pod adresem https://www.einreiseanmeldung.de

Pracownicy przygraniczni są zwolnieni z obowiązku rejestracji i kwarantanny, jeżeli ich działalność jest pilnie potrzebna do podtrzymania procesów operacyjnych. Muszą 2 razy w tygodniu przedłożyć wynik testu, jeśli nie mają zaświadczenia o zaszczepieniu lub ozdrowieniu. Dojeżdżający tygodniowo muszą przedkładać jeden wynik testu.

Ważne: W razie kontroli musisz być w stanie udowodnić, że jesteś pracownikiem przygranicznym, a Twoja praca jest pilnie potrzebna do podtrzymania procesów zakładowych. W tym celu wystarczy pismo od pracodawcy.

Zwróćcie uwagę na następujące informacje!

Obowiązek kwarantanny:  W przypadku wjazdu z obszaru występowania wariantów wirusa kwarantanna trwa u wszystkich 14 dni i co do zasady niemożliwe jest jej skrócenie. Kwarantanna kończy się jednak przed upływem 14 dni w momencie, gdy obszar występowania wariantów wirusa nie jest już klasyfikowany jako taki po wjeździe do Niemiec lub gdy osoba wjeżdżająca przedstawi właściwemu organowi świadectwo szczepienia potwierdzające, że została w pełni zaszczepiona przeciwko COVID-19, że zostałeś w pełni zaszczepiony przeciwko COVID-19 szczepionką, w przypadku której Instytut Roberta Kocha stwierdził i wyraźnie ogłosił na swojej stronie internetowej w odniesieniu do tego przepisu, że szczepionka ta jest wystarczająco skuteczna przeciwko wariantowi wirusa, dla którego dokonano klasyfikacji jako obszar wariantu wirusa.

Obowiązek udokumentowania: Dokument o teście, ozdrowieniu lub zaszczepieniu musi być dostępny w momencie wjazdu.. Zaświadczenia te muszą być wystawione w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim lub hiszpańskim. Mogą być dostępne w formie fizycznej lub cyfrowej. Szczegóły dotyczące zaświadczeń uregulowane są w ustawie o ochronie przed zakażeniami oraz w rozporządzeniu w sprawie wjazdu.

Jako dokument testu uważa się zaświadczenie o braku występowania infekcji. W przypadku wjazdu z obszarów występowania wariantów wirusa konieczny jest test PCR.

Jako zaświadczenie o ozdrowieniu uznaje się dowód wcześniejszego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, jeżeli od czasu odnośnego testu minęło co najmniej 28 dni, ale nie więcej niż 90 dni.

Jako zaświadczenie o zaszczepieniu uznaje się dowód, że zostało się w pełni zaszczepionym przeciwko COVID-19. Szczegóły znajdziesz w  §2 rozporządzenia w sprawie wjazdu w związku z koronawirusem: CoronaEinreiseV - Verordnung zum Schutz vor einreisebedingten Infektionsgefahren in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 (gesetze-im-internet.de)

Osoby zobowiązane do rejestracji wjazdu muszą przedłożyć właściwemu organowi wymagane zaświadczenie, korzystając z portalu wjazdowego.

Wjazd do Niemiec po pobycie na  obszarze występowania wariantów wirusa

Einreise pl

DGB Sachsen

Kto w ciągu ostatnich 10 dni przebywał w  obszarze występowania wariantów wirusa i chce jechać do pracy do Niemiec jako pracownik przygraniczny, może wjechać tylko wtedy, gdy jego praca jest pilnie konieczna do podtrzymania procesów operacyjnych i dwa razy w tygodniu musi przedkładać test, jeżeli nie ma zaświadczenia o zaszczepieniu lub ozdrowieniu. Osoby dojeżdżające do pracy raz w tygodniu potrzebują tylko testu. Należy mieć te dokumenty przy sobie na wypadek kontroli.

Wszystkie informacje znajdziesz w rozporządzeniu w sprawie wjazdu w związku z koronawirusem Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV) (bundesgesundheitsministerium.de)

Przy wjeździe do Niemiec po urlopie uważajcie na to, że liczą się wasze pobyty z ostatnich 10 dni.

Dla wyjaśnienia: musicie zwracać uwagę na zaklasyfikowanie wszystkich krajów i regionów, w których przebywaliście przez ostatnie 10 dni przed wjazdem do Niemiec. Kto przebywał na urlopie w obszarze wysokiego ryzyka lub obszarze występowania wariantów wirusa i po powrocie do Polski chce jechać do Niemiec jako pracownik przygraniczny, może wjechać tylko wtedy, gdy jego praca jest pilnie konieczna do podtrzymania procesów operacyjnych i dwa razy w tygodniu musi przedkładać test, jeżeli nie ma zaświadczenia o zaszczepieniu lub ozdrowieniu. Obowiązuje to przez 10 dni. Zawsze decydujące jest to, gdzie przebywaliście w ciągu ostatnich 10 dni.

UWAGA:

Zwracajcie uwagę również na regulacje w krajach związkowych i powiatach. Nie dotyczą one wjazdu, ale wszystkich osób przebywających w tych krajach związkowych i powiatach. Obowiązują one zatem również wszystkich pracujących tam zatrudnionych. Zapoznaj się z zasadami obowiązującymi w miejscowości wykonywania pracy. Istnieją różne wymogi dotyczące przedstawiania dowodu szczepienia, ozdrowienia lub testu w zależności od kraju związkowego lub powiatu.

UWAGA: 

W Niemczech obowiązują odrębne przepisy dla pracowników sezonowych, którzy wjeżdżają do kraju z obszaru ryzyka do pracy na okres co najmniej trzech tygodni i są zakwaterowani w miejscach zbiorowego zakwaterowania.

Dla wjeżdżających z państw spoza UE obowiązywać mogą inne przepisy. Informacje dot. wjazdu z państw trzecich znajdziesz tutaj: BMI - Bevölkerungsschutz - Coronavirus (bund.de)

 

Wykluczenie odpowiedzialności: Niniejsza publikacja zawiera ogólne informacje służące orientacji. Autorzy nie przejmują odpowiedzialności za poprawność wszystkich zawartych danych, które nie mogą być podstawą roszczeń prawnych. Stan: 1.6.2022

Redakcja: Anna Bernstorf

Niniejsza publikacja została współfinansowana z Programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia oraz innowacji społecznych (EaSI) 2014-2020. W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat Programu prosimy o zapoznanie się z informacją na stronie: http://ec.europa.eu/social/easi Informacja zawarta w niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej.


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Pressemeldung
DGB Sachsen lehnt stationäre Grenzkontrollen zu Tschechien und Polen ab
Wir lehnen stationäre Grenzkontrollen strikt ab. Die politischen Akteure insbesondere auch in Sachsen sollten auf Stimmungsmache und haltlose Forderungen verzichten. Die Freizügigkeit innerhalb der EU ist ein Recht, dass nicht leichtfertig den Populisten geopfert werden darf. Die Rechte der grenzüberschreitend mobilen Beschäftigten müssen gewahrt werden. Zur Pressemeldung
Artikel
Mindestlöhne in Deutschland 2024
Der gesetzliche Mindestlohn ist die unterste Haltelinie bei den Löhnen in Deutschland. Daneben gibt es noch Branchenmindestlöhne, die höher liegen. Richtig gute Löhne gibt es nur mit Tarifvertrag! Für Beschäftigte haben wir eine Kurzinfo in deutscher, tschechischer, polnischer, ukrainischer und russischer Sprache zur Bezahlung, dem gesetzlichen Mindestlohn und den Branchenmindestlöhnen erstellt. weiterlesen …
Pressemeldung
DGB Sachsen fordert Ende der stationären Grenzkontrollen
Die Belastungen für Grenzpendlerinnen und Grenzpendler sowie im LKW-Verkehr in internationalen Lieferketten wachsen zunehmend und sind unerträglich geworden. Gleichzeitig stehen Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis. Unsere Kolleginnen und Kollegen bei der Bundespolizei sind durch die ständigen Einsätze dauerüberlastet. Die EU-Freizügigkeitsrechte dürfen nicht weiter mit Füßen getreten werden. Zur Pressemeldung