Deutscher Gewerkschaftsbund

15.10.2020
Stan 17.10.2020, godz. 12:00

Ważne informacje dla zatrudnionych z Polski, którzy pracują w Saksonii

Uwaga: Niniejsza strona informacyjna jest aktualizowana po nastąpieniu zmian.

Na tej stronie informujemy o warunkach wjazdu dla pracowników przygranicznych, którzy pracują w Saksonii a wjeżdżają z Polski.

Wersja krótka:

Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni nie byłeś na obszarze ryzyka, to możesz wjeżdżać bez ograniczeń. Bez kwarantanny i bez przedkładania negatywnego testu na COVID-19.

Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś na obszarze ryzyka, to możesz tylko wtedy wjeżdżać bez kwarantanny i bez przedkładania negatywnego testu na COVID-19, gdy należysz do określonej grupy osób i nie masz objawów choroby. Pracownicy przygraniczni są taką grupą osób. Pracownicy przygraniczni mogą wjeżdżać do Saksonii bez kwarantanny i bez testu na COVID-19, jeżeli nie mają żadnych objawów. Obowiązuje to również wtedy, gdy mieszkasz na obszarze ryzyka.

Obowiązujący w Saksonii opis grup osób znajdziesz na niniejszej stronie.

Jeżeli nie należysz do żadnej z tych grup osób, to przy wjeździe do Niemiec obowiązuje 14-dniowa kwarantanna lub negatywny test na COVID-19 w języku niemieckim lub angielskim, nie starszy niż 48 godzin.

Obszary ryzyka: Obecnie na przykład województwa kujawsko-pomorskie, małopolskie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, Czechy, Słowacja, Hiszpania, części Chorwacji itd. są obszarami ryzyka. Obszary ryzyka znajdziesz na stronie RKI: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Ważne uwagi: Granice nie są zamknięte. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących odstępów i noszenia maski.

Wersja długa: Szczegółowy opis przepisów

Dla osób wjeżdżających na teren Republiki Federalnej Niemiec, które w dowolnym momencie w ciągu ostatnich 14 dni przed wjazdem przebywały na obszarze ryzyka, zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami o kwarantannie właściwych krajów związkowych może istnieć obowiązek izolacji.

Konkretne przepisy są różnie uregulowane w rozporządzeniach krajów związkowych.

W krajach związkowych w przypadku wjazdu z obszarów ryzyka istnieją wyjątki od obowiązku kwarantanny oraz od przedłożenia negatywnego testu na COVID-19 dla określonych grup osób. Na przykład dla pracowników przygranicznych.

Regulacje w Saksonii:

Zgodnie z saksońskim rozporządzeniem w sprawie kwarantanny, osoby wjeżdżające do Saksonii z zagranicy, które przebywały w obszarze ryzyka w dowolnym momencie w ciągu 14 dni przed wjazdem, są zobowiązane do bezpośredniego udania się do swojego mieszkania lub innego odpowiedniego miejsca zakwaterowania niezwłocznie po wjeździe i odizolowania się tam na stałe przez okres 14 dni od wjazdu. Poza tym zobowiązane są do niezwłocznego skontaktowania się z właściwym dla nich urzędem ds. zdrowia (Gesundheitsamt) i do powiadomienia o istniejącym obowiązku izolacji. Wyjątki obowiązują dla przejeżdżających tranzytem oraz dla osób mogących przedłożyć negatywny test na COVID-19 w języku niemieckim lub angielskim, nie starszy niż 48 godzin.

Ważne: Określone grupy osób wyłączone są z obowiązku kwarantanny i przedłożenia negatywnego testu na COVID-19! Należą do nich pracownicy przygraniczni oraz osoby, których wjazd z powodów zawodowych na czas ograniczony jest pilnie konieczny i niecierpiący zwłoki.

Obowiązek kwarantanny nie obowiązuje między innymi

  1. osób, które zawodowo transgranicznie przewożą osoby lub towary w transporcie drogowym, kolejowym, wodnym lub lotniczym,
  2. osób, które przebywały poza terytorium Niemiec w ramach swej działalności jako pracownicy firm transportu lotniczego, wodnego, kolejowego lub autobusowego albo jako załoga samolotów, statków, pociągów i autobusów, a także
  3. członków sił zbrojnych i funkcjonariuszy policji powracających do Republiki Federalnej Niemiec z akcji oraz z podobnych zobowiązań za granicą.
  4. osób, które regularnie przekraczają granicę między miejscem zamieszkania a miejscem pracy (pracownicy transgraniczni) lub których pobyt na terenie Niemiec trwa krócej niż 24 godziny.
  5. osób, które na ograniczony okres czasu bezwzględnie koniecznie i niezwłocznie ze względów zawodowych lub medycznych lub z przyczyn socjalnych
    - wjeżdżają na teren Niemiec lub
    - przebywały za granicą
  6. osób, które przebywały za granicą krócej niż 48 godzin i których pobyt za granicą nie służył prywatnemu uczestnictwu w wydarzeniu kulturalnym, wydarzeniu sportowym, festiwalu publicznym lub innym wydarzeniu rekreacyjnym.

UWAGA: jeżeli masz objawy, to niniejsze wyjątki nie obowiązują. W przypadku występowania objawów zadzwoń do właściwej placówki w miejscu pobytu lub do swego lekarza.

Saksońskie rozporządzenie w sprawie kwarantanny z dnia 25.06.2020

(wraz ze zmianami z dnia 29.09.2020)

 

UWAGA: W Niemczech obowiązują odrębne przepisy dla pracowników sezonowych, którzy wjeżdżają do kraju z obszaru ryzyka do pracy na okres co najmniej trzech tygodni i są zakwaterowani w miejscach zbiorowego zakwaterowania.

 

Wykluczenie odpowiedzialności: Niniejsza publikacja zawiera ogólne informacje służące orientacji. Autorzy nie przejmują odpowiedzialności za poprawność wszystkich zawartych danych, które nie mogą być podstawą roszczeń prawnych. Stan: 17.10.2020, godz. 12:00.


Nach oben

Themenverwandte Beiträge

Artikel
Důležité informace pro zaměstnance z Česka pracující v Německu
Důležitá informace pro přeshraniční pracovníky (pendlery) z Česka. Pokud nemají příznaky nemoci COVID-19, mohou přeshraniční pracovníci dojíždět do práce do Saska či Bavorska bez povinné karantény i bez negativního testu na koronavirus. weiterlesen …
Artikel
Wichtige Informationen für Beschäftigte aus Polen, die in Sachsen arbeiten
Die Zahl der COVID19-Infektionen in Polen ist in den letzten Tagen deutlich gestiegen. Wichtige Information für Grenzgänger*innen aus Polen. Wenn Sie keine Symptome haben, können Sie ohne Quarantäne und ohne COVID-19-Test auch aus Risikogebieten nach Sachsen zur Arbeit pendeln! weiterlesen …
Pressemeldung
DGB Sachsen und IG BAU: Saisonarbeiter schützen und ordentlich bezahlen!
Heute sollen die ersten Saisonarbeiter aus Rumänien in Sachsen per Flugzeug eintreffen. Die Saisonarbeiter müssen vor einer Ansteckung mit dem Corona Virus und vor Arbeits- und Sozialdumping geschützt werden. Der Tod eines rumänischen Erntehelfers in Baden-Württemberg muss Warnung genug sein, hier endlich grundlegende Verbesserungen durchzusetzen! Zur Pressemeldung

Zuletzt besuchte Seiten