Deutscher Gewerkschaftsbund

PM 25 - 23.04.2020

Gewerkschaften aus Deutschland, Polen und Tschechien: Freizügigkeit muss im Dreiländereck umgehend wieder hergestellt werden!

Die Gewerkschaften im Dreiländereck Sachsen, Tschechien und Polen haben heute eine gemeinsame Erklärung zur Lage im Grenzraum veröffentlicht.

„Wir fordern die Regierungen von Deutschland, Polen und Tschechien auf, die Freizügigkeit auf dem grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt im Dreiländereck umgehend wieder für alle grenzüberschreitend Beschäftigten herzustellen. Grenzschließungen sind kein Instrument zur Corona-Bekämpfung, sondern eine akute Gefährdung von Arbeitsplätzen und Existenzen von Grenzgängern,“ so Markus Schlimbach, Vorsitzender des DGB Bezirk Sachsen.

Die Gewerkschaften stellen mit Verärgerung fest, dass der europäische Zusammenhalt derzeit auf der Strecke bleibt. Leidtragende sind vor allem die Beschäftigten auf dem gemeinsamen grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt. Im Freistaat Sachsen arbeiten über 11.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte aus der Tschechischen Republik und ca. 20.000 aus Polen. Darunter mehr als 9.000 Grenzgänger aus Tschechien und mehr als 10.000 aus Polen.

Durch die Quarantäneregelungen in Tschechien und Polen, ist es ihnen kaum noch möglich, nach Deutschland zur Arbeit zu kommen. Die Länder verstoßen gegen das Recht auf Freizügigkeit. Für die Grenzgänger drohen Entlassungen!

Der IGR Elbe-Neiße wurde 1993 gegründet und setzt sich für eine soziale und gerechte Entwicklung des Grenzraums ein. Er besteht aus dem DGB Bezirk Sachsen, den regionalen Gliederung der Böhmisch-Mährischen Konföderation der Gewerkschaftsverbände (ČMKOS), der polnischen OPZZ und der NSZZ „Solidarność“.

 

Odbory z Česka, Německa a Polska požadují neprodleně obnovit volný pohyb v Trojzemí

Odborové svazy působící v Trojzemí Česka, Saska a Polska dnes zveřejnily společné prohlášení k situaci v pohraničí.

„Vyzýváme vlády Německa, Polska a České republiky, aby neprodleně obnovily volný pohyb pracovníků na přeshraničním trhu práce v Trojzemí pro všechny přeshraničně pracující osoby. Uzavření hranic není nástrojem boje proti šíření koronaviru, nýbrž akutně ohrožuje pracovní místa a existence přeshraničních pracovníků,“ uvedl Markus Schlimbach, předseda saského obvodu Německé konfederace odborových svazů DGB.

Odbory s rozhořčením konstatují, že evropská soudržnost v současnosti uvízla někde na půl cesty. Trpí tím především zaměstnanci pracující na společném přeshraničním trhu práce. V Sasku pracuje v pracovních poměrech zakládajících povinnou účast na sociálním pojištění více než 11 000 zaměstnanců z České republiky a cca 20 000 z Polska, z toho více než 9 000 přes­hraničních pracovníků z Česka a více než 10 000 z Polska.

Z důvodu karanténních opatřeních v Česku a Polsku jim bylo téměř znemožněno dojíždět do práce na území Německa. Obě země tím porušují právo na volný pohyb osob. Přeshraničním pracovníkům tak hrozí propouštění!

Meziregionální odborová rada (MEROR) Labe-Nisa byla založena v roce 1993 a zasazuje se za sociální a spravedlivý rozvoj pohraničí. Jsou v ní zastoupeny Obvod DGB Sasko, regionální rady a sdružení Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a polské odborové centrály OPZZ a NSZZ „Solidarność“.

 

Związki zawodowe z Polski, Niemiec i Czech: Trzeba niezwłocznie przywrócić swobodny przepływ pracowników na Trójstyku!

Związki zawodowe na Trójstyku Polski, Saksonii i Czech opublikowały dziś wspólne oświadczenie dotyczące sytuacji na pograniczu.

„Wzywamy rządy Polski, Niemiec i Czech do niezwłocznego przywrócenia swobody przemieszczania się na transgranicznym rynku pracy na Trójstyku dla wszystkich pracowników transgranicznych. Zamykanie granic nie jest instrumentem zwalczania koronawirusa, lecz poważnym zagrożeniem dla miejsc pracy i egzystencji pracowników przygranicznych", powiedział Markus Schlimbach, przewodniczący DGB Region Saksonia.

Związki zawodowe z irytacją zauważają, że spójność europejską odstawia się obecnie na boczny tor. Cierpią na tym przede wszystkim zatrudnieni na wspólnym transgranicznym rynku pracy. W Saksonii pracuje ponad 11.000 zatrudnionych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z Czech i ok. 20.000 z Polski. W tym ponad 9.000 pracowników przygranicznych z Czech i ponad 10.000 z Polski.

Wskutek przepisów w zakresie kwarantanny w Polsce i w Czechach nie mają oni praktycznie możliwości dotarcia do pracy do Niemiec. Kraje te naruszają prawo do swobodnego przepływu. Pracownikom przygranicznym grożą zwolnienia!

MRZ Łaba-Nysa utworzona została w 1993 r. i angażuje się na rzecz prospołecznego i sprawiedliwego rozwoju pogranicza. Członkami Rady są DGB Region Saksonia, regionalne struktury Czesko-Morawskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ČMKOS), polskie OPZZ oraz NSZZ „Solidarność“.

 


Nach oben

Kontakt Pressestelle

Porträt Anna Bernstorf

Anna Bernstorf
Pressesprecherin

Tel.:   0351-8633 144
Fax:   0351-8633 158

E-Mail: Anna.Bernstorf [ÄT] dgb.de

Pressefotos

Pressefoto Markus Schlimbach
DGB Sachsen/Rietschel
Pressefoto Markus Schlimbach
DGB Sachsen/Rietschel
Pressefoto Markus Schlimbach
DGB Sachsen/Rietschel

RSS-Feed

Subscribe to RSS feed
Abonnieren Sie die Pressemitteilungen des DGB-Bezirks Sachsen.
Suchbegriff eingeben
Datum eingrenzen
seit bis